Jiří Horáček: Obrazy mysli a obrazy tvoření

30. 5. 2024 18:00, Praha

Typ akce
Ve měste
web
http://www.dox.cz/cs/
Místo
DOX Centrum současného umění
Poupětova 1, Praha
zobrazit na mapě

Přednáška inspirovaná obrazy Kamily Ženaté ve výstavě Všechno jako na počátku světa se věnuje otázce, kde v mysli vznikají obrazy, jaká je jejich podstata a zda, či do jaké míry, korespondují s podstatou okolní reality. Na této cestě ke kořenům obrazů ve vědomí se prof. Horáček vrátí k otázce evoluce života a mozku a pokusí se nastínit, kdy život začal prožívat vnitřní obrazy a proč. V neposlední řadě se přednáška bude věnovat roli imaginárna v evoluci i současných životech.

Prof. Jiří Horáček je přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK a vedoucím Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Působí jako výzkumník, psychiatr a psychoterapeut. Jeho výzkumné aktivity zahrnují studium psychedelik, teorii vědomí, zobrazování mozku a nové možnosti léčby u deprese a u existenciální tísně u onkologických nemocných a v paliativní léčbě. Je editorem několika knih a autorem více než 200 vědeckých článků. Prof. Horáček v roce 2022 působil jako koordinátor pro oblast duševního zdraví během předsednictví ČR v Radě Evropské unie (CZ PRES).

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články