Když světlo kreslí modře

28. 11. 2023 16:00, Praha

Typ akce
Ve měste
web
http://www.upm.cz/
Místo
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) - Ateliér pro návštěvníky UPM
17. listopadu 2, Praha
zobrazit na mapě

Odborná dílna, na které účastníci objeví půvab jedné z historicky nejstarších fotografických technik: kyanotypie, která dokáže vykreslit křehké obrazy modrých tónů.

Roku 1842 anglický přírodovědec a astronom Sir John Frederick Herschel vynalezl fotografickou techniku založenou na citlivosti železitých solí ke světlu – kyanotypii. Botanička Anna Atkins v roce 1843 využila tuto techniku pro ilustrace své knihy o mořských řasách. Vdechla tak technice šíři umělecké kreativity, ve které jde kyanotypie využít. Během odborného workshopu se účastníci nejdříve seznám s historií a technikou kyanotypie, a poté si ji v ateliéru pro návštěvníky sami vyzkoušíme. Workshop je součástí cyklu Materiály, techniky, postupy.

Mgr. Magdalena Nerudová (nar. 1992)
Absolventka oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK, kde se soustředila na téma vlámské a české figurální kabinetní malby, které nyní dále zpracovává ve své dizertační práci. Od roku 2020 působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze jako správkyně depozitáře plakátů a obrazů.

MgA. Markéta Šíblová (nar. 1983)
Absolventka Ateliéru restaurování papíru a knižní vazby na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Od roku 2013 působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Zabývá se restaurováním a preventivní konzervací papírových sbírkových předmětů, zaměřuje se na restaurování fotografie.

Cyklus Materiály, techniky, postupy vznikl jako součást projektu Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálů v muzejní praxi, realizovaném v rámci programu Erasmus+.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články