Knížata z Lichtenštejna – páni země opavské a krnovské

25. 5. 2023 - 28. 1. 2024, Opava

Typ akce
Výstava
web
http://www.szm.cz/
Místo
Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, Opava
zobrazit na mapě

Výstava u příležitosti 410. výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. z Lichtenštejna představí historický význam rodu a jeho vliv na konsolidaci a rozvoj regionu v předmoderním období. Návštěvníkům bude prezentována jejich role zeměpánů a spoluúčast na řízení zemské samosprávy. Vzhledem k veškerým dosavadním výstavním počinům bude zcela ojediněle pozornost věnována také hospodářským a správním aktivitám (lesnictví a hutní podnikání), které v rámci držby opavského a krnovského knížectví Lichtenštejnové realizovali a díky nimž financovali svůj obecně dobře známý mecenáš a stavební aktivity uskutečňované zejména na moravsko-rakouském pomezí a ve Vídni. Návštěvníci se seznámí s centry knížecí administrativy – opavským a krnovským zámkem – a místní šlechtou participující na správě obou knížectví. Neméně pozornosti bude též upřeno na stabilizaci náboženských poměrů v regionu po třicetileté válce, rekatolizaci a rozvoji barokní kultury s důrazem na založení jezuitské koleje v Opavě a podporu minoritského řádu v Krnově. Sledována bude rovněž role knížat z Lichtenštejna v moderní době – zejména jejich podpora spolků a další aktivit rodící se občanské společnosti.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články