Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis

23. 7. 2024 17:00, Plzeň

Typ akce
Výstava
web
http://www.zpc-galerie.cz/cs/
Místo
Výstavní síň 13
Pražská 13, Plzeň
zobrazit na mapě

Komentovaná prohlídka výstavy Miloš Ševčík: Essentia Minimalis, kterou provede Jolana Pastor, spoluautorka výstavy.

Výstava Miloš Ševčík: Essentia minimalis je retrospektivou malíře Miloše Ševčíka, který se narodil v roce 1939 v Klatovech, a jehož tvorba přináší nejen hluboký vhled do jeho uměleckého vývoje, zahrnujícího více než padesát let tvorby, ale i do dějin moderního umění druhé poloviny 20. století.

Výstava se snaží prozkoumat a osvětlit klíčové aspekty Ševčíkovy tvorby a ukázat jeho umělecký vývoj od raných prací ze šedesátých let 20. století až po jeho vrcholnou fázi z doby kolem roku 2000. Ševčík ve své tvorbě obsáhl všechny tvůrčí techniky, když se jako absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze nejdříve prosadil coby originální a ceněný grafik. Na sklonku šedesátých let, kdy bylo použití umělé hmoty ve výtvarném umění značně inovativní a převratné, experimentoval s umaplexem. Autorsky se Miloš Ševčík posunul od imaginativních realistických forem k semiabstraktnímu vyjádření, které je pro umělce charakteristické. Od sedmdesátých let až do své tragické smrti v zimě 2007 tak rozvíjel různé formy semiabstraktního kolorismu s minimalistickým vyzněním.

Výstava představuje nejen Ševčíkovy stylově nezaměnitelné obrazy, ale také jeho kresby, grafiky a plastiky, které ukazují jeho rozmanitý umělecký přístup. Návštěvníci budou mít možnost sledovat jeho postupné přechody mezi různými technikami a stylizacemi, což odhaluje bohatství a rozmanitost jeho tvůrčího procesu.

Autoři výstavy přinášejí nové interpretace Ševčíkova díla, analyzují jeho inspirace a vztahy k jiným uměleckým proudům. Zároveň je kladen důraz na společenský kontext, ve kterém Ševčík pracoval, a jeho úsilí o vyjádření vlastního názoru prostřednictvím umění.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články