Komentovaná prohlídka výstavy Koule aneb cestou k propasti mineš deset kamenů

4. 1. 2024 18:00, Praha

Typ akce
Výstava
web
http://www.villapelle.cz/
Místo
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha
zobrazit na mapě

Komentovanou prohlídkou k výstavě Koule aneb cestou k propasti mineš deset kamenů návštěvníky provedou autor Jakub Matuška aka Masker Fa kurátor výstavy Jiří Ptáček.

Galerie Villa Pellé připravila výstavu nejnovějších děl Jakuba Matušky aka Maskera s názvem Koule anebo cestou do propasti mineš deset kamenů. Koule v názvu této výstavy je symbol.

Malíř Jakub Matuška aka Masker (*1981) v ní vychází z pocitu, který ve středním věku určitě má mnoho z nás. Domněle nekonečný večírek mládí skončil. Čas se rozkrájel na sled pracovních termínů a rodinných povinností. Dokonce i slovo „dovolená“ nabylo svého bolestivě pravého významu. Starosti všedního dne se však (ještě) neodplavily touhu po svobodě a seberealizaci. Nesobecky založeným bytostem v takové situaci nezbývá než přijmout, že na „cestu ducha“ se vypraví teprve poté, až přivezou děti z kroužků, nakrmí je, vykoupou a dají spát. A to je pouze fragment životní reality, jíž nelze obejít, aniž to nebylo na něčí úkor. Maskerovy obrazy jsou alegoriemi komplexu pocitů, které v této životní fázi má ve svých rolích umělce, partnera či otce. Jako duchovně založený člověk nepřestává uvažovat o tom, nakolik je „koule“ nových starostí zkouškou, v níž opět má člověk obstát. Ale kdo ví, třeba nakonec člověk stejně skončí „pádem do propasti“?

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články