Malostranská vycházka

16. 4. 2024 17:30, Praha

Typ akce
Ve měste
Místo
Malostranské náměstí - Tramvajová zastávka
Malostranské náměstí, Praha
zobrazit na mapě

Malostranská vycházka s Prahou s očima dokořán s průvodkyní Lenkou Klikovou.

Malá Strana byla tradičním nedělním výletním místem obyvatel Starého Města. Přitahovalo je tam totéž co v dnešní době – trochu staromilská malebnost a pomalé plynutí času.

Levý břeh Vltavy pod Pražským hradem přetvářel člověk dle svých potřeb již od pravěku. Strmé svahy bylo třeba rozvolnit, bažinaté oblasti při potoku v dolní části dnešního Malostranského náměstí zase zasypat. V malostranských sklepeních je dodnes možné vidět zbytky kamenné hradby zbudované Přemyslem Otakarem II. Nově založené město v jejich obvodu nazval Novým Městem pod Hradem pražským. K jeho zvětšení doprovázeném gotickým opevněním, z části dochovaném na vrchu Petříně, došlo za Karla IV. Protože panovník tehdy založil své vlastní Nové Město, to pod hradem změnilo název na Menší Město pražské.

Menší Město pražské bývalo v porovnání se Starým Městem výrazně chudší – nemělo příjmy z výnosných trhů a obchodních transakcí staroměstských. Jeho dnešní podobu do značné míry ovlivnila zkáza – požár z roku 1541, který zničil neuvěřitelných 133 z 211 malostranských domů, a následně Rudolf II., nebo spíše šlechtici, kteří následovali jeho císařský dvůr z Vídně do Prahy. Pro svá sídla skupovali měšťanské domy a na jejich místech stavěli paláce.

Praktické informace:

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články