Minulé století – dvacet osobností

27. 11. 2020 - 26. 2. 2024, Hradec Králové

Typ akce
Výstava
web
https://www.galeriehk.cz/
Místo
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké nám. 139 , Hradec Králové
zobrazit na mapě

Expozice moderního umění založená na autorských kolekcích.

Tradiční výklad umění moderny 20. století je chronologický a lineární. Obvykle je postaven na výběru jednotlivých charakteristických mistrovských děl řazených do logického sledu, v němž jeden styl střídá druhý. Tato historická logika je však výsledkem zaujatého, subjektivního výběru, do něhož zasahovali nejen samotní umělci, ale významnou měrou též kritikové, obchodníci, sběratelé a historikové.

Expozice Minulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích, neboť přes všechny pochybnosti je umění 20. století stále dílem jednotlivců, kteří svým osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. Každý z vybraných umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím samotných děl, ale i teoretickými úvahami rozšiřujícími dobové možnosti uvažováním o umění, osobní angažovaností ve veřejném prostoru či pedagogickým působením.

Jakkoli je to obtížné, snaží se expozice v maximální možné šíři představit umění jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.

Vstupenka opravňuje k návštěvě všech stálých expozic a krátkodobých výstav, které se nacházejí v budově Galerie moderního umění v Hradci Králové, a za příznivého počasí také ke vstupu na terasu. Přehled stálých expozic, výstav a akcí je ke shlédnutí zde.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články