Moderní Benešov –⁠ Architektura a urbanismus

2. 12. 2021 - 31. 12. 2023, Benešov

Typ akce
Výstava
Místo
Poliklinika Benešov - Městská výstavní síň
Malé nám. 1700, Benešov
zobrazit na mapě

Dlouhodobá expozice v benešovské Městské výstavní síni poukazuje na urbanistickou proměnu, kterou moderní Benešov od počátku 20. století prodělal. První moderní stavby zde začaly vznikat už na přelomu 20. století. Jednalo se hlavně o budovy občanské vybavenosti, banky a další peněžní ústavy. Tyto stavby ale nezasáhly do celkového tvaru města, jak lze vidět na vystaveném plánu z doby po druhé světové válce.

Úplnou změnu na moderní okresní město měla přinést urbanistická studie vytvořená v 60. letech. Na jejím základě vyrostla především nová sídliště, která měla řešit především problematiku nedostatku kvalitního bydlení, bohužel často za cenu nekoncepčního bourání a zbytečných zásahů do historického centra. V 90. letech se i zásluhou Mojmíra Chromého, prvního porevolučního starosty, povedlo navázat na předválečnou tradici a ve městě se objevily kvalitní stavby od významných architektů a to jak ve veřejném tak v soukromém sektoru. Díky Mojmíru Chromému také vznikly na počátku 90. let plány města od Josefa Pleskota. Na výstavě jsou k vidění dva, jeden zachycuje územní plán podle požadavků města a druhý návrh urbanistického rozvoje. Pleskot zde navrhl podobu obchvatu, rozvoje obytné zástavby nebo propojení s Konopištěm. V současné době stojí před městem hned několik důležitých urbanistických rozhodnutí, které mohou posunout město zase blíže k tomu být moderním městem. K tomu se váže poslední plán na výstavě, vize Benešova od studentů ČVUT z roku 2016.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články