Momentálně nedostupné + Paranoia symphony

21. 11. 2023 19:00, Praha

Typ akce
Divadlo
web
http://www.studiohrdinu.cz/
Místo
Studio Hrdinů
Dukelských hrdinů 47, Praha
zobrazit na mapě

Sláva Sobotovičová: Momentálně nedostupné, 2023

Hlavním motivem performance Momentálně nedostupné je dorozumívání se přes bariéru. Performance propojuje několik narativů, které se potkávají v okamžiku kolapsu či selhání vzájemné domluvy, způsobeného ztíženými podmínkami různého druhu, ať již na jedné nebo na obou stranách. Těžištěm performance je živá promluva a práce se zvučením, záznamem a reprodukcí zvuku a hlasu a jejich ozvěnou.

Sláva Sobotovičová (1973) pracuje ve formátech performance, videa, textu a instalace. Zabývá se pamětí vepsanou do folklóru a populární kultury. Využívá historické texty, vizualitu a hudební elementy, které aktualizuje přeskupováním a reinterpretací. Ve svých textech, performancích a nahrávkách se zaměřuje na emoční potenciál hlasového projevu a kolaps jazyka. Častými motivy jsou osudovost a soukromé prožívání širších společenských fenoménů. Od roku 2018 vyučuje na Katedře volného umění na UMPRUM v Praze.

Nikola Balberčáková a Markéta Slaná: Paranoia symphony, 2023

Performance zkoumá symptomy a pocity jako paranoia, limerence (obsesivní zamilovanost), liminalita, stav limba, deficit pozornosti či rozpad jazyka, které vstupují do každodennosti a ovlivňují mezilidské vztahy, přátelství či kolektivní zkušenost. Pět performerek*ů se ocitá na pomyslné periferii, kde jejich společné čekání naplňuje série storytimes, deníkových záznamů a malých potyček. Za pomoci útržků deníků a emocionálního vyjádření performance ústí do situace založené na feministické praxi a fikci.

Nikola Balberčáková (1994) a Markéta Slaná (1996) nepravidelně spolupracují od roku 2019. Výchozím bodem jejich společných projektů jsou často neveřejné deníkové zápisky, které se stávají sdíleným obsahem, následně zpracovávaným do dalších forem jako scénář, performance nebo video. V rámci toho se zaměřují na rozličné postavy představující nedominantní identity v sociálních strukturách. Hyperbolizované, afektivní, naivní nebo podivné postavy vytváří fikce a tím rekonstruují dominantní scénáře každodenního života podmíněného mocenskými dynamikami.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články