Památník obětí Šoa z Českých zemí

1. 1. 2016 - 27. 11. 2030, Praha

Typ akce
Výstava
web
http://www.jewishmuseum.cz
Místo
Pinkasova synagoga
Široká 3, Praha
zobrazit na mapě

Památník v Pinkasově synagoze je věnován obětem šoa z řad Židů z českých zemí, jejichž jména připomínají ručně zhotovené nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor.

Jména obětí jsou členěna podle jejich posledního bydliště před deportací či zatčením a v rámci tohoto členění jsou napsána abecedně podle příjmení jednotlivých rodin. V hlavní lodi jsou uvedena jména těch, kteří měli poslední bydliště před deportací v Praze, v ostatních přilehlých prostorách jsou zapsána jména obětí z mimopražských měst a obcí.

Text nápisů byl sestaven na základě kartoték, které vznikly krátce po válce z dochovaných transportních listin, registračních soupisů a výpovědí přeživších. Na všech zdech interiéru jsou tak vedle jmen obětí uvedena i data jejich narození a smrti. Skutečné datum úmrtí je ve většině případů neznámé, a proto je nahrazuje datum deportace do ghett a vyhlazovacích táborů na východě, které je většinou poslední informací o obětech. Po stranách schránky na Tóru (aron ha-kodeš) jsou zaznamenána jména některých ghett a táborů, do nichž byli čeští a moravští Židé deportováni a kde byla převážná většina z nich vyhlazena.

Památník obětí holocaustu v Pinkasově synagoze je dlouhým náhrobním nápisem připomínajícím jména těch, jimž nemohl být vztyčen náhrobní kámen. Tento památník je jedním z nejstarších památníků svého druhu v Evropě. Autory unikátního návrhu i realizace v letech 1954–1959 byli Václav Boštík a Jiří John.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články