Pavel Büchler: Nezapomeň na Duchampa – workshop

23. 11. 2023 17:00, Brno

Typ akce
Ve měste
web
https://moravska-galerie.cz/kontakt/prazakuv-palac/
Místo
Pražákův palác
Husova 18, Brno
zobrazit na mapě

Workshop seznámí účastníky s historií pohlednic v současném umění, umožní jim nahlédnout do jejich bohaté sbírky z archivu Jiřího Valocha a především prakticky prozkoumat a aktivně využít jedinečné charakteristiky tohoto dnes již nevšedního média. Workshop povede konceptuální umělec Pavel Büchler, v jehož umělecké praxi mají právě pohlednice své pevné místo.

Workshop je zdarma, jen je potřeba se přihlásit odesláním jakékoliv pohlednice Pavlu Büchlerovi na tuto adresu: Pavel Büchler, Sekretariát Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, 602 00, Brno.

Pohlednice byly Instagramem 20. století – běžnou formou osobní komunikace a prominentní součástí populární kultury. V životě adresáta byla pohlednice skromný, ale při tom často emocionálně významný, sběratelský předmět. Kombinace obrazu, převzatého z volně dostupné nabídky, intimního formátu a původního sdělení odesílatele přilákala také kolem 70. let pozornost nové generace umělců. Nabízela možnosti výrazu, jaké estetika a ideologie ortodoxního modernismu nedovolovaly. Jako umělecké médium nabízely pohlednice také cestu nenákladné produkce a rozšiřování mimo systém galerií, uměleckého trhu a kulturního průmyslu, a sehrály tak roli nejen v genezi nových tendencí v umění, ale také v kritickém přehodnocení funkce umění a uměleckého zážitku ve společnosti. Přesto, nebo snad právě proto, že dnes nové komunikační prostředky vytlačily poštovní styk ze zkušenosti každodenního života, zůstávají pohlednice pro mnohé umělce zajímavé, ne-li aktuální. I pro ně platí postřeh, že umění je mimořádně schopno „vyždímat poslední kapku smyslu z technologií na prahu zastarání“ (slovy amerického filmaře Hollise Framptona).

Akce je spolufinancována z projektu Hidden Visegrad Heritage: Artist’s Studios On-line, podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články