Petřín – místo vycházek, rozhledu i dolování

1. 1. 2016 - 1. 1. 2038, Praha

Typ akce
Výstava
web
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/116/petrinska-rozhledna
Místo
Petřínská rozhledna - suterén rozhledny
Petřínské sady 633, Praha
zobrazit na mapě

Trvalá expozice v suterénu Petřínská rozhledny umožňuje návštěvníkovi vytvořit si představu o proměnách vrchu Petřína v minulých stoletích. Jaké pohledy na výraznou krajinnou dominantu nad původní historickou Prahou se otvíraly Pražanům kupříkladu v 17. století nebo kolem roku 1800 ukáže řada dobových výtvarných vyobrazení. Pomocí soudobých i historických fotografií a také dobových kreseb a plánů je představen velmi dávný a dnes již téměř neznámý fenomén ‒ povrchové i hlubinné dolování na Petříně.

Čilý stavební ruch i společenský život na Petříně na konci 19. století přibližuje část expozice pojednávající o době vzniku rozhledny, o okolnostech, které vedly k jejímu vybudování, o způsobu výstavby, o klíčové úloze Klubu českých turistů, jehož členové dokázali obdivuhodným způsobem zužitkovat atmosféru i možnosti doby a smělou vizi rozsáhlé úpravy Petřína po vzoru moderní Paříže převést do pražské reality.

Expozice má podobu série vycházek, návštěvníkovi tedy nabízí možnost vydat se po Petříně v různých dobách i různými směry. Příznivci dopravy se mohou seznámit s pozoruhodně pojatou původní lanovou dráhou, čtenáři novin mají možnost prostudovat legendární prorocký fejeton Viléma Kurze Rozhledna na Petříně – obrázek z blízké budoucnosti Prahy publikovaný již v lednu 1890, všichni přátelé historických fotografií a dobových plánů si mohou snadno představit, jaké se nabízely pohledy z vyhlášené restaurace Nebozízek v časech prvorepublikových, stejně tak pomyslně stoupat petřínskou strání za občerstvením v dobách před vybudováním lanové dráhy. Historické plány ukazují, po jakých petřínských stezkách přicházeli první návštěvníci rozhledny, díky vystavenému dobovému oblečení si pak návštěvník může udělat představu o stylu oblékání a vybavení Pražanů i návštěvníků Prahy v posledních desetiletích 19. století.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články