Po stopách víry františkánským klášterem

1. 1. 2016 - 18. 2. 2031, Plzeň

Typ akce
Výstava
web
https://www.zcm.cz/o-muzeu/objekty/muzeum-cirkevniho-umeni-plzenske-dieceze
Místo
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Františkánská 11, Plzeň
zobrazit na mapě

Muzeum se nachází v objektu původně minoritského a posléze františkánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek města. Expozice představuje křesťanství a křesťanské umění v České republice.

Muzeum církevního umění v Plzni je jedním z mála specializovaných muzeí představujících křesťanství a křesťanské umění v České republice. Důležitá je zejména didaktická funkce nové expozice, která se snaží veřejnosti přiblížit svět křesťanství a umožnit jí tak pochopení křesťanské liturgie i hlavních světců. Vystavena jsou zde významná výtvarná díla přibližující historické a svaté osoby, některé události ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista.Část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na území diecéze, samotnému klášteru a františkánskému řádu. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. Za vrchol prohlídky je považována „klenotnice“ vystavující na odiv nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní knihovny.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články