Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Archeologie

1. 1. 2016 - 1. 1. 2038, Plzeň

Typ akce
Výstava
web
http://www.zcm.cz/
Místo
Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova) - 2. patro
Kopeckého sady 2, Plzeň
zobrazit na mapě

Expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku.

Na 27 panelech doplněných bohatou fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se návštěvníci seznámí s vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Ve 34 vitrínách jsou představeny trojrozměrné artefakty získané do sbírek muzea během více jak 130 let terénních archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty, jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. Díky vystaveným replikám si návštěvníci mohou vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články