Praktická psychologie

16. 7. 2024 18:00, Praha

Typ akce
Ve měste
web
https://www.akropolis.cz/
Místo
Nová Akropolis Praha
Varšavská 19, Praha
zobrazit na mapě

Ačkoli se psychologie jako samostatná věda zformovala teprve v 19. století, vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob. Filozofové z Východu i Západu zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí lidské myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších. Během kurzu budo účastníci seznámeni s těmito tradičními poznatky i s pohledem moderní psychologie. Přednášky jsou doplněny cvičeními, která pomáhají odhalit a rozvinout vnitřní potenciály.

Obsah kurzu:

 • Pojetí člověka ve starodávném Řecku a Indii
 • Poznání sebe sama a cesta individuace dle C. G. Junga
 • Vědomí, nevědomí a pozornost
 • Jak dosáhnout emocionální stability
 • Jak rozvinout empatii
 • Jak pracovat se strachem
 • Techniky zlepšování paměti
 • Svět mysli a myšlení
 • Práce s představami a pozitivní přístup k životu
 • Sebedůvěra

Komu je kurz určen:

 • Každému, kdo se chce blíže seznámit se svou psýchou a pracovat na rozvoji svých schopností.

Během praktických cvičení se účastníci naučí:

 • Co rozptyluje pozornost a co ji naopak pomáhá udržet
 • Jak zlepšit schopnost soustředění
 • Jak správně vyjadřovat emoce – verbálně i neverbálně
 • Jak dostat emoce v krizových situacích pod kontrolu
 • Jak překonat strach a špatnou náladu
 • Jaké existují druhy paměti, umění paměti a její trénink
 • Jak při komunikaci správě volit slova
 • Druhy imaginace
 • Jak používat imaginaci k naplnění vlastních snů

Rozsah kurzu:

 • 8 výukových hodin
 • 4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články