Přírodovědná expozice

1. 1. 2016 - 8. 2. 2031, Ostrava

Typ akce
Výstava
web
http://www.ostrmuz.cz/
Místo
Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1, Ostrava
zobrazit na mapě

Přírodovědná expozice Příroda a krajina Ostravska je členěna podle biotopů charakteristických pro Ostravsko. Místnosti představují biotopy zemědělské krajiny okolí sídel, lužních lesů v povodí řeky Odry, další části se věnují fenoménu rybničních soustav a vodních toků, které do Odry v Ostravě vtékají. Interaktivní biotop soutoku řek vytvořil umělec Petr Nikl. Na vodní a mokřadní biotopy navazují společenstva nivní louky a pastviny. Pak se nivní krajina kolem Odry zvedá na terasy a do pahorkatin, kde se zachovaly lesní porosty. Fenoménu průmyslového města, obklopenému haldami a průmyslovými areály, je věnována poslední místnost nazvaná městská krajina.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články