Rabbit hole: Ludomancer

10. 11. 2023 - 26. 11. 2023, Pardubice

Typ akce
Výstava
web
http://www.vcg.cz/
Místo
Dům U Jonáše
Pernštýnské náměstí 50, Pardubice
zobrazit na mapě

V Domu u Jonáše v rámci projektu Rabbit Hole právě probíhá výstava Ludomancer Viktora Dedka.

Rabbit Hole je výstavní cyklus prezentující nejrůznější formy digitálního umění a umělecké tendence s ním spojené (digitální instalace, site-specific, videoart atd.). Rabbit Hole, králičí nora, kterou hrdinka slavného příběhu Lewise Carrola sestupuje do magického světa divů a zázraků, je metaforou vstupu do stále se rozrůstajícího univerza současného umění, jehož drtivá část zůstává běžnému návštěvníkovi galerií doposud skryta. Podobně jako Alenka si pak může při setkání s takovými díly připadat zmatený a ztracený. Projekt si klade za cíl nabídnout mu prostřednictvím nejen samotných výstav, ale také doprovodného programu (přednášky, workshopy, animační dílny) možnost porozumět jak konkrétním dílům, tak, na obecnější úrovni, i konceptům, postupům a formám, které jsou v intermediálním umění běžně používány. Rabbit Hole tedy není jen prostorem pro prezentaci uměleckých děl, ale mnohem spíše místem porozumění. Není jen tunelem, kterým návštěvník vstoupí do světa současného umění, ale také kompasem, díky němuž se bude ve všech těch zdánlivě nesrozumitelných světech, které se za norou otevírají, lépe orientovat.

Ludomancer, titulní postava a zároveň ohnisko významů instalace Viktora Dedka, jako by nás uváděla do světa minulých i budoucích mýtů, ale přitom stále vědomě vězela v banalitě dneška. Tento novotvar odkazuje svou první částí k prostředí her a hráčů (latinské slovo ludus znamená hra), druhou pak ke středověkým nekro a nigromantům, černokněžníkům, zaklínajícím živé i mrtvé. Jako celek ovšem také asociuje slavný kyberpunkový opus Williama Gibsona Neuromancer. A právě v tomto významovém rozpětí krouží nevyřčené příběhy Dedkovy instalace. Archaicko-futuristické kamenné židle, opuštěný bar, rozhlasový přijímač, ze kterého zaznívají reflexivní úvahy ludomancera, ale také citace z románu Korektura Thomase Bernharda a z Gibsonova Neuromancera. Viktor Dedek se ve své tvorbě věnuje tematice hráčství, her a především nejrůznějším podobám postavy hráče dlouhodobě. V instalaci Ludomancer do tohoto světa zve i své diváky.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články