Radim Straka: 2

1. 12. 2023 - 24. 2. 2024, Praha

Typ akce
Výstava
web
http://www.kcvozovna.cz
Místo
KC Vozovna
Hartigova 2687/164, Praha
zobrazit na mapě

Radim Straka, absolvent ateliéru intermedií na UMPRUM v  Praze, se ve své tvorbě dlouhodobě zaměřuje na vše vizuální, co člověk před společností ukrývá. V expresivním prostředí veřejného prostoru hledá vlastní romantickou estetiku. Na první samostatné výstavě s  názvem 1, která proběhla letos v Atelieru XIII v  Bratislavě, představil sérii maleb zaměřených na adaptaci umělých znázornění světa ve filmu.

V  nenavazujícím cyklu lineárních japonizujících kreseb a maleb, zastoupených na výstavě s názvem 2, Radim Straka vychází ze subjektivního přístupu k pocitu samoty  a zaměřuje se na neverbální formy komunikace v kontextu mezilidských vztahů. Jak v komorních formátech na papíře, tak u velkoformátových realizací na plátně, které se čas od času ocitají i ve veřejném prostoru, lze spatřit němé figurální spletence zápasníků Jiu-jitsu, jež rovnoměrně pokrývají plochu vymezenou k tvorbě. Radim Straka v syrovém prostředí boje paradoxně nalézá romantizované podoby objetí, která stojí na pomezí postupného uvolňování napětí, na hraně mezi usínáním a nebezpečným sevřením bojovníků. Dlouhé pozorování se mění v akci, spavé momenty v Jiu-jitsu. Stylizace, redukce objemu a převedení motivu do systému znaků vychází z potřeby zaznamenat proud myšlení v obrazu takřka jedním tahem. Analogii lze spatřit v japonské technice svazování těla zvaném Ippon-nawa, což doslova znamená „uvázat pomocí jednoho lana“, nebo Kinbaku-bi, tedy „krása pevné vazby“.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články