Sály minerálů

1. 1. 2016 - 1. 1. 2038, Praha

Typ akce
Výstava
web
http://www.nm.cz/
Místo
Národní muzeum
Václavské náměstí 68, Praha
zobrazit na mapě

Krásné a zajímavé minerály, rozmanité vesmírné meteority, pozemské tektity a impaktity nebo fenomén fluorescence minerálů nyní k vidění v Národním muzeu.

Sál minerálů je umístěn v prvním patře Historické budovy Národního muzea vedle Pantheonu. Představuje více než 4 000 předmětů ze sbírky, která celkově čítá neuvěřitelných 100 000 minerálů z celého světa. Tato sbírka je v Národním muzeu nejstarší a její neustálé rozšiřování probíhá už více než 200 let. Ty nejzajímavější a nejkrásnější minerály jsou vystaveny v původních tzv. Schulzových vitrínách, které získaly svůj název po architektovi Historické budovy Národního muzea Josefu Schulzovi. V expozici je možné spatřit například několik podob zlata, stříbra, diamantů nebo grafitů ve své surové formě.

Sál meteoritů navazuje na sousední Sál minerálů a na Sál luminiscence, respektive Okna do pravěku – čtvrtohory. Kromě meteoritů, které v místnosti převládají, zahrnuje expozice také tektity, a to jak zahraniční, tak české vltavíny, dále pozemské horniny a impaktity (horniny pozměněné dopadem velkého meteoritu). Všechny exponáty jsou instalovány v původních restaurovaných vitrínách z roku 1893 s repasovaným vnitřním prostorem. Vitríny jsou umístěné souvisle při stěnách téměř po celém obvodu výstavního sálu. Uprostřed místnosti se nachází dominantní, rovněž původní – historická, šestiboká vitrína s ukázkami velkých meteoritů, na níž je postavena bronzová busta Karla Vrby, zakladatele sbírky meteoritů Národního muzea. Centrální vitríně dominuje 69 kg těžký celotvar meteoritu Canyon Diablo, dále jsou v ní desky a odřezy meteoritů Toluca, Mount Joy, Gibeon, Tamarugal a velký kus pískovce se zarostlým vltavínem z pískovny Vrábče.

V Sál luminiscence, umístěným mezi Sálem meteoritů a sálem Okna do pravěku – čtvrtohory, je představena pozoruhodná vlastnost některých minerálů, a to jejich interakce s ultrafialovým světlem. UV je lidským zrakem neviditelné, ale při jeho dopadu začnou některé druhy nerostů vyzařovat světlo různých vlnových délek, které spatřit můžeme. Tento jev je představen v temné expozici, kde se cyklicky střídá běžné osvětlení s krátkovlnným a dlouhovlnným UV zářením. Díky tomu můžete zažít překvapivou podívanou hýřící barvami.

Expozice Nerostné bohatství Čech je přístupná ze sálu Okna do pravěku – prvohory. Každý ze čtyř rohů sálu Nerostné bohatství Čech je věnován jedné surovině, v minulosti ve významné míře těžené na území našeho státu, tedy zlatu, stříbru, cínu a uranu. Vystaveny jsou zde především minerály (asi 800 ukázek) z ložisek těchto kovů, a to ty nejkrásnější, které se ve sbírce Národního muzea nacházejí. Ve vitríně věnované zlatu jsou prezentovány ukázky zlata z Křepic, Jílového a Roudného a některé doprovodné minerály ložisek zlata, v případě cínu jsou vystaveny minerály z Horního Slavkova, Cínovce a Krupky. Vitríny věnované uranu a stříbru obsahují výhradně minerály z ložisek Příbram a Jáchymov. V sále si můžete prohlédnout také výrobky ze zlata, stříbra, cínu, uranového skla a předměty spojené s hornictvím.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články