Stříbro českých synagog

1. 1. 2016 - 1. 1. 2038, Praha

Typ akce
Výstava
web
https://www.jewishmuseum.cz/
Místo
Španělská synagoga
Vězeňská 1, Praha
zobrazit na mapě

Sbírku stříbra Židovského muzea v Praze tvoří více než šest tisíc předmětů, jež jsou výsledkem práce třinácti generací středoevropských zlatníků a stříbrníků. Její dnešní podoba je ovlivněna mnoha historickými událostmi, které zanechaly své stopy na množství a druhové skladbě sbírkových předmětů. V minulosti byly stříbrné předměty ceněny nejen pro své výtvarné hodnoty, ale především pro obsah drahého kovu, jenž mohl být v případě potřeby použit pro jiné účely. Proto se ze staršího období zachoval jen zlomek původního množství.

Řemeslná činnost židovského obyvatelstva byla celá staletí omezována, a proto větší část židovských stříbrných předmětů pochází z dílen křesťanských výrobců, pracujících na zakázku pro židovské komunity i jednotlivce. První dochované výrobky židovských zlatníků a stříbrníků se objevují až kolem poloviny 18.století, přestože archivní prameny dokládají jejich činnost mnohem dříve. Část předmětů svědčí o obchodních a osobních kontaktech tehdejších vlastníků a dárců. Kromě převažujícího množství výrobků z domácích dílen se ve sbírce Židovského muzea v Praze nacházejí předměty zhotovené v Německu, Rakousku, Slezsku a dalších zemích.Všechny tyto i další předměty byly již před druhou světovou válkou součástí vybavení českých a moravských synagog, židovských domácností a spolků.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články