Tak já letim!

22. 9. 2024 19:30, Praha

Typ akce
Divadlo
web
https://www.studiodva.cz/o-divadle/mala-scena/
Místo
Malá scéna divadla Studio DVA
Na Perštýně 6, Praha
zobrazit na mapě

Neu­vě­ři­tel­ně upo­ví­da­ná výstřed­ní pět­a­čty­ři­cát­ni­ce Susan se roz­hod­ne osla­vit své naro­ze­ni­ny ces­tou do Aus­trá­lie. Sna­ží se tak zopa­ko­vat výlet, kte­rý pod­nik­la se svý­mi kama­rád­ka­mi před čtvrt­sto­le­tím. Ten­to­krát však ces­tu­je sama, sice se stej­ným oče­ká­vá­ním a sny, ale s pětadvacetiletou zátě­ží zku­še­nos­tí. Její důvtip, šarm i cha­os ji při­mě­jí bilan­co­vat – iro­nic­ky a hořkosměšně se zamýš­lí nad přá­tel­stvím, lás­kou, osa­mě­los­tí a nástra­hách i rados­tech života.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články