The Laughing Crowd

24. 5. 2024 19:30, Praha

Typ akce
Divadlo
web
https://www.altart.cz/
Místo
Studio Alta
U Českých loděnic 4, Praha
zobrazit na mapě

The Laughing Crowd Antoinette Helbing je taneční představení a koncert pro smích, kde se 8 tanečníků hlasem i tělem zabývá vztahem mezi smíchem a lidskými vztahy.

The Laughing Crowd vzdává hold radosti i lidskému poutu, které se rozvíjí prostřednictvím smíchu a svůdné propojovací energie smíchu. Smích je využíván jako prizma ke zkoumání fyzických a zvukových projevů smíchu, stejně jako sociálních a emocionálních důsledků smíchu. Smích může být obojím: nakažlivým aktem sjednocení skupiny, ale také nekontrolovatelným a nepříjemným způsobem odhalení moci a postavení ve skupině. Proto krajina smíchu pokrývá široké spektrum emocí, které je v představení The Laughing Crowd zkoumáno, zkreslováno a zvětšováno. Toto dílo, které se odvíjí jako sociální tanec v základní lidskosti smíchu, bere diváky na cestu afektivními projevy těla.

Dílo vychází z předchozí sólové práce Antoinette Helbing The Laughing Game a rozšiřuje její téma a ztělesnění do skupinové práce zkoumající sociologii smíchu ve scénickém kontextu. V choreografické praxi Antoinette Helbing je smích výchozím bodem pro somatické a choreografické zkoumání scénického potenciálu smíchu: smích může ztělesňovat divadelní, dramatické, přehnané, ošklivé a nefiltrované. Ztráta kontroly provázející nezastavitelný smích je trhlinou v současné individualistické a inscenační době. Tato trhlina v lidské sebekontrole podporuje osvobozující potenciál smíchu.

Tím, že diváci podlehnou smíchu, poskytuje představení kolektivní zážitek základního lidského spojení. Jádrem představení je kinestetická empatie, která se aktivuje smíchem tanečníků, jejich pohybem a prostorovou choreografií, jež se rozvíjí jako souhra energií mezi účinkujícími a diváky. Publikum je jemně zapojeno do uměleckého vyjádření tohoto díla: účinkující i diváci jsou vizuálně vystaveni a vyzváni, aby se v rámci představení vzájemně pozorovali.

Účinkující budou střídavě působit jako těsně se pohybující jednotný dav a střídavě se rozprostřou po celém prostoru, aby byli vnímáni jako jednotlivci. Divák si zde může zvolit, zda bude pozorovat zpovzdálí, nebo bude zblízka sledovat jednotlivého tanečníka. Celá velikost doku je využita k vytvoření performativního zážitku, při němž si diváci mohou aktivně vybrat, jak se chtějí v prostoru umístit. Tento proces aktivní volby a možnost diváků volně se pohybovat podtrhuje instalační aspekty představení. Diváci si uvědomují svá vlastní těla, a to nejen díky zrcadlovým efektům smíchu, ale také díky tomu, že musí sami aktivně určovat, jak se do zážitku zapojí a jak se do něj zapojí.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články