Transmise

1. 1. 2016 - 1. 1. 2038, Pardubice

Typ akce
Výstava
web
https://gocarovagalerie.cz/cs
Místo
Gočárova galerie v Automatických mlýnech
U Mlýnů 1961, Pardubice
zobrazit na mapě

Nová stálá expozice Transmise, jak už její název napovídá, se odkazuje k původnímu technickému reliktu v budově Automatických mlýnů, který ve své době plnil jasný účel: zajišťoval přenos hnací síly do všech pracovních strojů. Samotný pojem transmise však nemusí být chápán pouze v technickém směru, ale návštěvníci se s ním setkají například i v humanitních oborech. Ve významu zprostředkování, předávání, posílání či propuštění se dostáváme až ke kulturnímu obsahu. Název transmise v sobě nese několik konceptů vnímání samotné expozice: ukazuje lineární proměny v dějinách umění a předělů jako vymezování se vůči tradici a tvorbě nových hodnot; představuje pojem transmise jako samotný přenos prožitku mezi umělcem a jeho dílem a v neposlední řadě sama výstava je pochopena jako uchovávání a předávání paměti.

V expozici se počítá s vystavením grafik a kreseb, které budou pravidelně obměňovány z důvodu ochrany díla. Žádný z vybraných témat však není možné vnímat jako solitérní uzavřený okruh, nýbrž jako spletitý organismus, který prochází širokým vnímáním společnosti. Kromě didaktické funkce expozice představí dějiny výtvarného umění spíše jako síť příběhů a forem.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články