Ústav soudního lékařství, Fn u sv. Anny a LF MUNI

18. 5. 2024 12:00, Brno

Typ akce
Ve měste
Místo
Ústav soudního lékařství, Fn u sv. Anny a Lékařské fakulty, Masarykovy university
Tvrdého 562/2a, Brno
zobrazit na mapě

Pro nově vznikajicí Masarykovu univerzitu a její lékařskou fakultu byl původně vyhrazen areál bývalých C. k. zeměbraneckých kasáren arcivévody Rainera mezi Úvozem a Údolní. Podle arch. Miloše Lamla vzniklo propojení starších budov pro Anatomický ústav lékařské fakulty v ulici Úvoz (1920) a v ulici Tvrdého Ústav soudního lékařství (1926–30). Ústav je dodnes jedním z největších ústavů soudního lékařství na území České republiky. Třípodlažní budova má jednoduchý funkcionalistický portál tvořený dvěma polosloupy nesoucí kladí se pojmenováním ústavu a stříškou. Fasádě je prolamována dvojitými okny s naznačenými šambránami, a jednoduchými okny v komunikačním oblouku. Po vstupu zaujme výrazné schodiště, k jihovýchodu navazuje zaoblené spojovací křídlo s pitevnou v přízemí a laboratořemi. Do dvora vystupuje klasická posluchárna s strmou elevací a vystupující apsidou. Ve třetím patře se nachází muzeum soudního lékařství, s cca 600 exponáty, které pochází převážné případů řešených na ústavu, dále pak od policie a soudů, případně z jiných lékařských fakult. Exponáty jsou rozděleny podle typů mechanizmů vzniku poranění a příčin smrti (tupá poranění, dušení, střelná poranění, poranění ostrými předměty, otravy, chorobné nálezy, úrazy elektrickým proudem apod.). Jedná se jak o tekutinové preparáty tkání či kosti, tak i o nejrůznější předměty doličné (nože, palné zbraně, tupé nástroje, škrtidla, jedy apod.).

Sbírka bude vyjímečně přístupná veřejnosti, slouží především výukovým účelům pro studenty lékařské fakulty, ale navštěvují ji i studenti jiných fakult Masarykovy univerzity (Přírodovědecké či Právnické fakulty), případně studenti některých typů středních škol (zdravotnické školy, gymnázia, policejní školy). Pokud bychom měli z řady zajímavých a raritních exponátů vybrat ten nejvýznamnější, byl by to bezpochyby tekutinový preparát srdce spisovatele Rudolfa Těsnohlídka s patrných střelným poraněním.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články