Vita Christi – Život Kristův

1. 1. 2016 - 1. 1. 2038, Brno

Typ akce
Výstava
web
https://dieceznimuzeum.cz/
Místo
Diecézní muzeum brněnského biskupství
Petrov 1, Brno
zobrazit na mapě

Obrazy a plastiky vyprávějí příběh života Ježíše, kterého jeho současníci nazývali Nazaretský. Čtyři desítky prací byly vybrány tak, aby doložily velké umělecké dědictví a zároveň upozornily na svoje myšlenková východiska a inspirační zdroje. Vedle známých středověkých skvostů jsou některá díla veřejně vystavena poprvé.

Stálá expozice Vita Christi – Život Kristův, vypráví příběh života Ježíše Krista. Více než čtyři desítky obrazů, plastik a liturgických předmětů z období od 13. do 19. století představuje bohaté umělecké dědictví brněnské diecéze. Díky přítomným citátům z Písma je návštěvník upozorněn na myšlenková východiska a inspirační zdroje. Vedle známých středověkých skvostů jsou některá díla veřejně vystavena poprvé. Ve stálé expozici je mimo obraz Madony z Veveří pocházející z dílny Mistra vyšebrodského oltáře z období po roce 1340 zařazena také jedna z nejstarších soch Madony na našem území – Madona z Klentnice z konce 13. století. Dále je zde instalována autorská kopie Veraikonu, obrazu symbolisty Gabriela Maxe z roku 1874, nebo dva reliéfy z gotického oltáře v Mostištích.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články