Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana

1. 1. 2016 - 17. 8. 2028, Brno

Typ akce
Výstava
web
http://www.technicalmuseum.cz/
Místo
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno
zobrazit na mapě

Voda je – kromě síly lidí a hospodářských zvířat – nejstarším využívaným zdrojem energie, nesmírně důležitým a nezbytným pro počátky rozvoje techniky a průmyslu. Vodní motory si svou pozici udržely dodnes a jejich pomocí je vyráběno značné, v některých zemích dominantní, procento elektrické energie. V úvodní části expozice je dokumentována konstrukce a využití vodních kol používaných k pohonu mlýnů, dmychadel, stoup a čerpadel. Vodní kola byla postupně nahrazena vodními turbínami, které prošly za sto sedmdesát let své dosavadní existence složitým vývojem. Starší konstrukce turbín jsou prezentovány pouze na modelech, Peltonovy, Francisovy a Kaplanovy turbíny jsou představeny velkými, většinou pohyblivými stroji. Expozice vysvětluje princip vodních motorů, jejich typů a využití, včetně problematiky kavitací, regulace chodu turbín, vodních děl s turbínami souvisejících a jejich výroby. Část expozice je věnována významnému vynálezci spjatému s brněnským prostředím, rakouskému Němci Viktoru Kaplanovi, profesoru Německé vysoké školy technické v Brně, konstruktéru nového typu vodní turbíny – turbíny Kaplanovy.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články