Železářství

1. 1. 2016 - 17. 8. 2028, Brno

Typ akce
Výstava
web
http://www.technicalmuseum.cz/
Místo
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno
zobrazit na mapě

Expozice je věnována hutnictví železa na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce. Nejstarší fáze výroby je dokumentována nálezy z archeologických výzkumů a rekonstrukcí výroby založené na nálezech pozůstatků hutnických pecí. Pozornost je věnována objevu raně středověkého hutnického centra v Moravském krasu, které je za současného stavu vědomostí největším dosud známým střediskem tohoto typu na území západních Slovanů. Výroba železa v období vrcholného středověku je dokumentována prostřednictvím modelů hamru a velké kusové pece spolu s ukázkou výrobků. Nový typ železářské technologie spolu s takzvanou vysokou pecí přichází na naše území na přelomu 16. a 17. století. Vysoká dřevouhelná pec mohla uspokojit stále se zvyšující poptávku po železe respektive litině až do počátku 19. století, kdy je v období průmyslové revoluce nahrazováno dřevěné uhlí koksem. Potřeba surového železa v 19. a 20. století neustále narůstá, technologie výroby je užívána dodnes.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články