Žena objektem

1. 11. 2023 - 30. 11. 2023, Praha

Typ akce
Výstava
web
http://www.skautskyinstitut.cz/staromak/
Místo
Skautský institut na Staromáku
Staroměstské náměstí 4, Praha
zobrazit na mapě

Objektifikace, neboli ponížení člověka na pouhý objekt, je fenomén, kdy u objektifikované osoby dochází k jejímu odlištění, odebrání jejích pocitů, potřeb a kontroly nad sebou samou. Objektifikace, většinou ženského těla, je ve společnosti normalizovaný stav. Americká spisovatelka a aktivistka Susan Sontag ve své eseji s názvem The Double Standard of Aging rozebírá, jak je ženské stárnutí oproti mužům měřeno dvojím metrem. Muž zraje, žena pouze stárne. Veškeré atributy, vlastnosti a tělesná změna, kterou ženy s přibývajícím věkem procházejí, jsou něco nepřijatelného. Tato skutečnost z nich činí objekt. Sontag tuto esej napsala v roce 1972, píše se rok 2023 a člověk si může si položit otázku, co všechno, a zda vůbec něco, se změnilo.

Výstava Žena objektem otevírá diskuzi na toto téma. Zastoupeno je celkem 7 umělkyň, které na 11 dílech vzájemně vedou dialog. Díla vznikala nezávisle na sobě, na jiných místech, za jiných podmínek, jinou technikou. Přesto se každé z nich dotýká stejného tématu. Ženy zažívají objektifikaci již od útlého věku, je to zkušenost, se kterou se každá v menší či větší míře během života setkala. Ať už formou bodyshamingu, catcallingu, nedobrovolné sexualizace, toxických vztahů, ageismu nebo násilí. Tato výstava reaguje na všechny její formy. Díla se dotýkají buď jednoho nebo více podob objektifikace a odkrývají její každodenní přítomnost v životech. Umělkyně ve svých dílech ale také oslavují ženství, jeho mnohovrstevnatost, křehkou sílu. Jako celek tvoří pomyslný manifest za to, převzít zpět kontrolu nad svým tělem. Výstava není sebelítostivou zpovědí umělkyň, ale svědectvím o současné ženské tvorbě, jež vzniká ve společnosti, která stále měří ženy dvojím metrem.

Vystavující umělkyně: Lenka Chánová, Julie Kopová, Wlasta Laura, Lucie Rosická, Marie Štumpfová, Dominka Vyskočilová, Antonie Zichová

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články