Židovské tradice a zvyky I

1. 1. 2016 - 2. 12. 2030, Praha

Typ akce
Výstava
web
http://www.jewishmuseum.cz
Místo
Klausová synagoga
U Starého hřbitova 3a, Praha
zobrazit na mapě

Expozice, která je instalována v přízemí a na galerii, se skládá z pěti částí: Bohoslužba a základní prameny judaismu, Synagoga – její význam a vybavení, Židovské svátky, Běh života I – narození, obřízka, dospělost, svatba i rozvod a Židovská domácnost.

V hlavní lodi Klausové synagogy se nachází první část expozice Židovské tradice a zvyky, zabývající se problematikou bohoslužeb všedních dní, šabatu a svátků. Na východní stěně zaujme barokní svatostánek, v němž jsou uloženy oblečené svitky Tór. Prostor při svatostánku je vyhrazen tématice synagogy a jejího vybavení, k němuž patří vedle již jmenovaných předmětů i opona a drapérie. Zvláštní pozornost se zaměřuje na vysvětlení symbolického vztahu mezi synagogou a Jeruzalémským chrámem. Ve vitrínách při obvodu sálu se představují jednak Vysoké svátky (Nový rok, Den smíření), jednak svátky poutnické (Pesach, Šavuot, Sukot, Šemini aceret a Simchat tora). Na severní galerii začíná úvodní oddíl druhé části expozice nazvané Běh života. Na západní galerii se představuje židovská domácnost s důrazem na typické rituální předměty – mezuzu a mizrach.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články