Artoulka: Poetický mikrokosmos Petra Borkovce

Petr Borkovec
Louňovice pod Blaníkem jsou dějištěm několika knih Petra Borkovce, foto: Ondřej Mazura

Petr Borkovec (* 1970) je básník, překladatel, esejista. Působil jako redaktor Souvislostí, Lidových novin a Literárních novin. Je autorem básnických sbírek Prostírání do tichého (1990); Poustevna, věštírna, loutkárna (1991); Ochoz (1994); Mezi oknem, stolem a postelí (1996); Polní práce (1998); Needle-Book (2003), Milostné básně (2012), Wernisch (2015), Herbář k čemusi horšímu (2018). Roku 2005 nakladatelství fra vydalo autorovy sebrané i nové básně pod názvem Vnitrozemí, a tak začala dlouholetá spolupráce, která pokračuje dodnes. V nakladatelství publikuje vlastní knihy, je také jeho redaktorem a dramaturgem literárních čtení kavárny fra. Kromě básnické tvorby se věnuje také próze (knihy povídek Lido di Dante a Sebrat klacek; knihy krátkých próz a poznámek Berlínský sešitZápisky ze Saint-Nazaire a Zlodějíček) a tvorbě pro děti. Petr Borkovec je nositelem několika literárních cen, například Ceny Jiřího Ortena nebo Josefa Jungmanna.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

„Ta vůně v louňovickém kostele Nanebevzetí je cítit všude, po celé vsi. Vane až do Zvěstova a do Kondrace. Ta vůně zavírá babě Vítkové prořízlou pusu. A že je to těžká práce. Totiž, kdo vstoupí do květinového louňovického kostela s rýmou, vyjde bez rýmy,“ píše Petr Borkovec ve své knize povídek a črt Sebrat klacek o kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Je pozůstatkem ženského kláštera premonstrátek, který byl založen v polovině 12. století. Za husitských válek byl klášter vypálen a zanikl. Kostel existoval dál. Při jeho pozdější přestavbě byly využity původní gotické zdi, nicméně stavba získala v druhé polovině sedmnáctého století nepopiratelně barokní podobu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie se objevuje například v knize Sebrat klacek Petra Borkovce, foto: Hedvika Ptáčková

Zámek Louňovice pod Blaníkem

Tam, kde původně stál výše zmíněný klášter premonstrátek, vznikla po jeho zániku tvrz, která byla v průběhu sedmnáctého století přestavěna na zámek. V prostorách zámku se dnes nachází místní pohostinství a obchod, najdeme tu také expozici věnovanou Louňovicím, Blaníku a archeologickému výzkumu bývalého kláštera premonstrátek. Není od věci dodat, že v Louňovicích pod Blaníkem se narodil barokní hudební skladatel Jan Dismas Zelenka; byl pokřtěn 16. října 1679 a na místě, kde stával jeho rodný dům, se dnes nachází pamětní deska.

Zámek Louňovice pod Blaníkem Tam, kde původně stál klášter premonstrátek, vznikla po jeho zániku tvrz, která byla v průběhu sedmnáctého století přestavěna na zámek, foto: Hedvika Ptáčková

Kaplička se svatým Prokopem

„Jsme s Anežkou sami v domě u silnice u hřbitova, která překvapivě prudce klesá k náměstí. Bývala to ta nejchudší část vsi. Bohatý pohřeb s vraníky stoupal od kostela Nanebevzetí ke kapličce se svatým Prokopem stojící proti hřbitovní bráně a z domků vycházeli koláři, zedníci, ševci a kominík a smekali, stáli, nevěděli, kam s rukama, zatímco jejich ženy se kolem nich prosmýkly a se sklopenýma očima zařadily na konec smutečního průvodu, co se zastavoval a pohyboval podle koní s rakví a zadýchané pohřební kapely,“ popisuje Borkovec v knize Sebrat klacek atmosféru tohoto místa.

hřbitov Hřbitov s kapličkou se svatým Prokopem v Louňovicích pod Blaníkem, foto: Ondřej Mazura

Býkovický rybník

Soustava dvou rybníků, k níž Petr Borkovec moc rád chodí. Dají se tu pozorovat vážky jasnoskvrnné, domov tu má také spousta vodních rostlin. Na březích se toulají kolonie střevlíků fialových.

Býkovický rybník Býkovický rybník – soustava dvou rybníků, k níž Petr Borkovec moc rád chodí, foto: Hedvika Ptáčková

Související