Artoulka: S Kačou Olivovou krajinou znojemské performance

Kateřina Olivová
Kača Olivová pochází ze Znojma, foto: Ondřej Mazura

Kateřina Olivová (* 1984) je umělkyně a performerka. Vystudovala Ateliér tělového designu na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Ve svých performancích pracuje s lehkostí a radostí, sebeironií, pocitem studu a především s tělesností a sexualitou – často konfrontuje diváky se svou nahotou. Narcismus, který ráda tematizuje, se odráží v jejích převlecích: zlatém celotělovém overalu, kostýmu leoparda, jednorožce, motýla nebo víly. Pestrobarevný kostýmní šatník vytváří performativní styl umělkyně a zároveň určité role, které reagují na kontext místa i diváků. V současné době působí spolu s Darinou Alster jako vedoucí Ateliéru nová média II na pražské Akademii výtvarných umění. V Brně založila nezávislou Galerii Krása a dlouhodobě spolupracovala jako kurátorka i organizátorka akcí s Galerií Umakart. Je zakladatelkou podpůrné skupiny nejen pro matky umělkyně Mothers Artlovers.

Hradby města Znojma

Ve Znojmě, jež patří k nejstarším městům v českých zemích, najdeme dlouhé úseky zachovaných hradeb. Začaly být budovány už při zakládání města; tento proces lze vymezit roky 1222–1226. V průběhu následujících staletí se rozšiřovaly o další hradební zdi. Město se nachází na moravsko-rakouské hranici a svého času bylo nejlépe fortifikovaným městem mezi Vídní a Prahou. Dodnes se může návštěvník projít mezi až třemi liniemi hradeb a navštívit věže, bašty a dochované brány. Po ztrátě významu opevnění na začátku 19. století byly na místě hradebních příkopů zřízeny městské parky, které obepínají bezmála polovinu obvodu historického jádra města.

Kača Olivová Ve Znojmě, jež patří k nejstarším městům v českých zemích, najdeme dlouhé úseky zachovaných hradeb, foto: Hedvika Ptáčková

Staré město neboli Jáma

Jde o starobylou část města na svahu klesajícím k řece Dyji, od níž je oddělena středověkou hradbou. Lokalitu obývali čeledíni sloužící na hradě, městská chudina, obecní pastevci a také ti, jejichž řemeslo je vyčleňovalo ze společenství měšťanů, tedy hrobník a kat.

staré město Znojmo Starobylá část města na svahu klesajícím k řece Dyji, foto: Ondřej Mazura

Rotunda svaté Kateřiny

Raně středověká rotunda z přelomu 11. a 12. století budovaná jako kaple přemyslovského hradu a zasvěcena svaté Kateřině Alexandrijské. Za pozornost stojí zachované nástěnné malby z roku 1134, které oslavují světské panovníky. Konec rotundy jako královské kaple nastal v roce 1710, kdy císař Josef I. prodal (rok před svou smrtí) celou přední část znojemského hradu městu Znojmu, které zde založilo pivovar. Někdejší svatyně sloužila v různých obdobích jako skladiště dřeva, chlév pro vepře, pivnice s tančírnou nebo košíkářská dílna.

rotunda sv. Kateřiny Raně středověká rotunda z přelomu 11. a 12. století budovaná jako kaple přemyslovského hradu a zasvěcena svaté Kateřině Alexandrijské, foto: Wikipedia – Ben Skála

Ostatky svatého Bonifáce

Ostatky mučedníka sv. Bonifáce, vyzvednuté z římských Kalistových katakomb, byly pro kostel svatého Mikuláše ve Znojmě získány zásluhou místního faráře. Původně měly putovat do kláštera v Rakousku, darování a potvrzení pravosti ostatků však roku 1741 potvrdil papež Benedikt XIV. Znojemské řeholní sestry pak ostatky upravily a ozdobily v barokním stylu a uložily do skleněné rakve. V červnu 1750 došlo ke slavnostnímu přenesení do kostela a vložení do presbytáře naproti sakristii v dřevěném sarkofágu s baldachýnem. Svatý Bonifác byl prohlášen za patrona města. Jde o jednoho z mnoha římských mučedníků z prvních křesťanských století, o němž není známo víc než jeho jméno.

Mučedník sv. Bonifác Ostatky mučedníka sv. Bonifáce, foto: Ondřej Mazura

Zámek Vranov nad Dyjí

Zmínku o vranovském hradě najdeme v Kosmově kronice už k roku 1100. Za třicetileté války, tedy v první polovině 17. století, hrad obléhali a poškodili Švédové a zkázu pak dovršil rozsáhlý požár v roce 1665. Po této události zahájili tehdejší majitelé panství Althannové přestavbu na barokní zámek podle plánů významného barokního architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Zámek se nachází v západní části Národního parku Podyjí. Návštěvníkům nabízí prohlídku autentických barokních interiérů sálu předků, kaple a přibližuje kulturu vranovského zámeckého bydlení z konce 18. století i ze století následujícího.

Zámek Vranov nad Dyjí Zámek Vranov nad Dyjí, foto: Kateřina Zemanová

Vodní nádrž Vranov

Přehrada byla vybudovaná na řece Dyji v blízkosti městečka Vranov nad Dyjí v letech 1929 až 1933. Hráz přehrady je vysoká šedesát metrů a celá nádrž se táhne téměř třicet kilometrů pod hradem Bítov údolím Želetavky a pod zříceninami hradů Cornštejn a Frejštejn u obce Podhradí nad Dyjí. Využívá se pro energetické a vodárenské účely, ale známá je zejména svým rekreačním potenciálem.

Vodní nádrž Vranov Vodní nádrž Vranov byla vybudovaná na řece Dyji v blízkosti městečka Vranov nad Dyjí v letech 1929 až 1933, foto: Ondřej Mazura

Zřícenina hradu Cornštejna

Hrad zbudovaný na začátku 14. století chránil příjezdovou cestu z Rakous a od vranovského hradu. Jeho zvláštní název vychází ze spojení německých slov pro hněv (Zorn) a kamenný hrad (Stein). Největší rozkvět zažil v druhé třetině 15. století za Jana z Lichtenburka a Cornštejna, nejvyššího komorníka zemského soudu v Olomouci. Už roku 1617 byl hrad popisován jako pustý.

Cornštejn Zvláštní název hradu Cornštejn vychází ze spojení německých slov pro hněv (Zorn) a kamenný hrad (Stein), foto: Wikipedia

Související