Diskuze: Uměleckými překlady se v této zemi téměř nejde uživit

Knihy od Jacka Kerouacka
Tohle nebývalo. Jména překladatelů se v posledních letech objevují o na obálkách knih. Ilustrační snímek, foto: ČT art – Josef Chuchma

Jako vstup do tématu a pozvánka ke sledování záznamu diskuze několik základních dat z výzkumu, který provedla Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu:

Jen polovina překladatelů, kteří se uměleckému překladu věnují více než 40 hodin týdně, dosáhne na výdělek přes 30 000 Kč měsíčně. U těch, kteří překládáním stráví 31 až 40 hodin, je to pouze čtvrtina.

Polovina dotazovaných si překladatelskou činností vydělá méně než 10 000 Kč měsíčně.

42 % překladatelů má z překladatelské práce stálý příjem.

Pouze čtvrtina dotazovaných, kteří se překladu věnují déle než 30 hodin týdně, má z překládání honorář, který převyšuje jejich výdaje.

Desetina překladatelů má příjmy, které převyšují jejich výdaje.

80 % překladatelů doplňuje překladatelskou činnost jinou prací.

Téměř všichni překladatelé (97 %) si myslí, že by se měla zvýšit výše honorářů.

Několik slov o hostech, kteří přijali pozvání k diskuzi:

Viktor Janiš a Nina Hřídelová s moderátorem pořadu Josefem Chuchmou Viktor Janiš, Nina Hřídelová a Josef Chuchma, kteří diskutovali o stavu překladatelského řemesla v roce 2023, foto: ČT art – Josef Chuchma

Několik slov o hostech:

Nina Hřídelová (* 1990). Na Filozofické fakultě UK nejprve vystudovala bakalářský obor Francouzský jazyk a literatura a na téže fakultě poté navázala magisterským studiem srovnávací literatury (absolvovala 2019), nyní je v doktorském studiu srovnávací literatury. Pracovala jako překladatelka na volné noze, jako koordinátorka a manažerka ve společnostech EDUA Group a Kaleidoskop – Centrum terapie a vzdělávání. Od ledna 2020 je editorkou, redaktorkou a produkční pražského nakladatelství Maraton.

Viktor Janiš (* 1974). V roce 1993 absolvoval Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. V letech 1993–2000 vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, souběžné studium překladatelství-tlumočnictví na Filozofické fakultě nedokončil. Od roku 1995 pracuje jako překladatel a redaktor. Z knih překládá díla anglicky píšících spisovatelů, například Louise de Bernièrese, Isaaca Asimova, Alana Moora, Neila Gaimana, Margaret Atwoodové, Michela Fabera. Za své překlady získal několik ocenění, mimo jiné Cenu Jiřího Levého (za překlad románu Mandolína kapitána Corelliho) či tvůrčí prémie v rámci Ceny Josefa Jungmanna (za překlad románu Michela Fabera Kvítek karmínový a bílý).

Související