Diskuze: Výtvarný rok 2022? Takové procitání… V Česku se nekonala mezinárodně důležitá výstava

Vojtěch Fröhlich
Československý pavilon v Benátkách je stále zavřený…, foto: archiv Vojtěcha Fröhlicha

Začátek letošního roku byl ještě poznamenán pandemií, ale s jarem přišlo po dvou letech oživení kulturního provozu – právě i včetně galerií a muzeí. Jak se však ukazuje, diváci se velmi pravděpodobně zatím nevrátili v „předcovidových“ počtech. Lze si také všimnout, že nejedna výtvarná instituce pořádá méně výstav a trvají delší dobu; nutí je k tomu vyšší provozní náklady, například ceny energií. Nakolik je kulturní ztrátou, že se letos nekonalo grafické bienále v Brně, jedna z mála v tuzemsku pořádaných výtvarných akcí mezinárodního dosahu. To jsou některá z témat, jichž se diskuze dotkla.

A ještě několik vět o diskutujících:

Eva Skopalová (* 1991). Vystudovala dějiny umění na FF UK a teorii a dějiny současného a moderního umění na pražské UMPRUM. Absolvovala studijní stáž na pařížské École des hautes études en sciences sociales pod vedením Georgese Didi-Hubermana. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, především perspektivou anachronismu a jeho dopadem na dějiny umění. Působila na New York University pod vedením Alexandera Nagela (Fulbright Scholarship 2018/2019). Věnovala se nezávislé kurátorské činnosti a umělecké kritice. Spolupracovala na rozsáhlém knižním projektu Médium výstavy 1957–1989, byla spolueditorkou antologie zahraničních textů na pomezí teorie umění a filozofie Návrat do budoucnosti (2019). Nyní je kurátorkou Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha.

Tomáš Klička (* 1988). Vystudoval dějiny umění na FF UK a na pražské UMPRUM. Od roku 2018 je členem redakce časopisu Art Antiques, od února 2021 je jeho šéfredaktorem. Byl pravidelným hostem ČRo3 Vltava, v letech 2020/2021 na této stanici spolumoderoval kriticko-publicistický pořad Akcent. Podílel se na kolektivní monografii Topičův salon 1918–1936 (2012).

Související