Galerie bez diváků. Ludvík Kuba v Liberci

pohled do výstavy Ludvíka Kuby
Výstavou Ludvík Kuba (1863–1956) vás provede kurátorka Zuzana Štěpanovičová, foto a video: web ČT art, Ondřej Mazura

Výstava Ludvík Kuba (1863–1956), instalovaná v Oblastní galerii Liberec, navazuje na autorovo nedávné představení v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Obdobně jako roudnická přehlídka, tak i ta liberecká ukazuje malby vzniklé při Kubově pobytu v zahraničí, v nichž se promítají vlivy secese a impresionismu. Liberecká expozice je ovšem obsáhlejší.

Významné postavení v kolekci umístěné v bazénové hale libereckých lázní, zaujímá obraz Z mé domácnosti, který patří k největším malbám, které Kuba kdy vytvořil, a jen výjimečně je na výstavy zapůjčován. K vidění jsou rovněž autoportréty, jimž se autor nepřetržitě věnoval od konce 19. století až do své smrti. V expozici se také odráží Kubův zájem o tematiku Lužických Srbů. Díky tomu je výstava zařazena mezi projekty Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji 20192020.

Ludvík Kuba se měl původně stát učitelem, nakonec v něm převážil zájem o lidové písně. Při jejich sbírání podnikal cesty do Srbské Lužice, na Balkán nebo Podkarpatské Rusi. Zápisky z cest doplňoval kresbami a akvarely. Umělecké vzdělání získal nejprve v ateliéru Maxe Pirnera na pražské Akademii. Významné pro něj byly zahraniční pobyty. Roku 1893 odjel do Paříže, později se přesunul do dalších uměleckých center přelomu 19. a 20. století – do Mnichova a Vídně. Do Čech se vrátil v roce 1911. Malbě se věnoval více než čtyři desetiletí. I přes úctyhodný rozsah vytvořeného díla patří Kuba v českém prostředí spíše k opomíjeným solitérům.

Výstava Ludvík Kuba (18631956) byla krátce k vidění na ochozu bazénové haly Oblastní galerie Liberec v říjnu. V redukované verzi se expozice měla znovu otevřít ve čtvrtek 17. prosince, tedy den před  dalším zpřísněním opatřeních, která vedou mimo jiné, až na výjimky, k uzavření galerií. Konec výstavy je zatím plánován na 28. února 2021.

Související