Jedna báseň. Autoři čtou: Ondřej Hrabal

Ondřej Hrabal, foto Ondřej Mazura

Když se řekne slam, části zdejší básnické obce se zkřiví obličej utrpením, jiná část pokrčí rameny, malá skupinka uznale pokývá. Těžko říct, zda je přitom první skupina konzervativní a třetí progresivní. Odlišují se spíše přesvědčením o tom, zda je básnický slam, čili slam poetry, součástí velké Poezie (coby jeden z jejích žánrů), anebo nikoliv, a zda lze vůbec mluvit o básnických disciplínách, když to zní tak nežádoucně sportovně. (Ostatně slamové mistrovství skutečně probíhá jako souboj – battle a republiková reprezentace se přesouvá na evropskou a vyšší úroveň, probíhají exhibice, sbírají se body, podává se výkon.) A co ta druhá ze zmíněných tří skupin? Ta by básnický slam zřejmě nechala žít na pomezí performance, divadla a živé literatury orálního typu, spánembohem třeba i básnického.

U Hrabalovy sbírky Nezkoušej se usmát najdeme ze slamu rytmizovanou úsečnost, místy rapovou dikci, angažovanost – aktuální témata pojatá společenskokriticky, bezprostřední otevřenost, přímočarý, vskutku nekomplikovaný jazyk, bujné pointy a aforistické definitivy (smrt je prodloužením lásky; na život není základnější právo než na svobodu; příliš otevřená mysl je jenom otvor). A také humor a vtip, satiričnost, exhibicionismus nebo přinejmenším divadelní sebedůvěru, zaručeně účinné figury, instantní načatost některých textů, spoustu anglicismů a vulgarismů – a především jednoduchost.

Ale je v té knize k nalezení rovněž dost rysů básnických (ani výčet výše přece neobsahuje nic, co by poezii bylo cizí): obraznost, originalita postřehu, smysl pro detail, intimita a lyričnost. Ostatně slamový výkon nelze zachytit knihou, protože závisí na podání autora-performera v jedné osobnosti, na jeho projevu, vzhledu (slam je výrazně fyzický), na přítomnosti publika a na síle okamžiku. Slam je tudíž nereplikovatelný, nekonzervovatelný do tištěného textu, to by se protivilo samotné jeho podstatě. Anebo ne?

Ondřej Hrabal ve svém debutu kombinuje dvě linky: jednu intimně partnerskou, zejména v okamžicích, kdy se konfliktní, neuzrálý vztah rozpadá či nefunguje; druhou sociálněkritickou – obě linie se poměrně pravidelně střídají, nikoli prolínají. V té první se často naráží na nepřizpůsobivost, nedostatek vůle setrvat a na podladěné city (neschopnost cítit po rozchodu bolest), v té druhé (rovněž) na povrchnost, pokrytectví – ve víře, v postojích ke světu, v chování vůči okolí a předsudečnost/hloupost (ezoterické úlitby horoskopům na míru, které jsou přece lepší než ty v novinách).

Několik solitérních básní se věnuje domovu, širší rodině, prostředí moravského venkova, v němž umírají prarodiče a kde se pořád stejně vydatně chlastá, jako se tam chodí do kostela (obojek genů/ vodítko zkušenosti/ košík kultury; za klobúkem sláma/ iPhone v ruce), nebo prostředí filozofické fakulty, kde pravičák je stigmatizovanou menšinou. Absolutní frustrace (báseň Tys to nezažil, mladý ji skvěle koncentruje) je právoplatná položka výčtu čítajícího i mír, zdraví a blahobyt, nejvyšší metou je na chvíli zapomenout, na chvíli věřit a konečně umřít. Nad vším se klene výsměšný vesmír a odkudsi přihlížejí budoucí generace, které námi budou pohrdat za masoužroutství: nelze se divit, že nejčastěji se tu skloňuje slovo smutek a absurdita.

Přechodovost, nezařaditelnost slamu je daná podstatou jazyka jako takového, který je podmíněn a produkován fyzicky, ale jeho projevům jsme připsali estetické rysy a učinili z něj prostředek literatury. A jazyk sbírky Nezkoušej se usmát lze mít i za básnický. Spojení poezie se slamem (a nemám na mysli úspěchy Ondřeje Hrabala-slamera u publika, které knize Ondřeje Hrabala-básníka mohou umést cestu k, zejména mladé, čtenářské obci) činí z autorova knižního debutu jeden z nejvýraznějších za uplynulý rok. Taková báseň Slovácko 2k18, psaná v nářečí a konfrontující jeho archaičnost s paradoxy rychlého světa, který nás stále předbíhá, je hitem už nyní; i díky smutně vtipné pointě: … naša anička/ věří nejvíc/ z celého kostela/ dokonce/ ve slově omfg/ píše velké g.

Ondřej Hrabal: Nezkoušej se usmát. Vydal Jan Těsnohlídek – JT´s, Krucemburk 2019, náklad 1000 výtisků, 88 stran, doporučená cena 167 korun.

Ondřej Hrabal, foto: Josef Chuchma Ondřej Hrabal v redakci webu ČT art, foto: Josef Chuchma

Ondřej Hrabal (*1995), prozaik, básník, textař, hudební skladatel, kytarista a čtyřnásobný finalista (2014–2015 a 2017–2018) mistrovství ČR ve slam poetry (přičemž předloni zvítězil). Narodil se v Buchlovicích, v okrese Uherské Hradiště. Vystudoval filozofii a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, nyní pokračuje ve studiu anglistiky a aplikované ekonomie tamtéž; absolvoval dva semestrální zahraniční pobyty (na University of East Anglia a na University of the Basque Country). Živí se jako copywriter a editor, vede nakladatelství Nugis Finem Publishing, organizuje akce (například Ostravský literární festival Inverze). Svazek Nezkoušej se usmát (2019) je jeho prvotinou.

Autorkou obálky a grafické úpravy Hrabalovy sbírky <em>Nezkoušej se usmát</em> je Gabriela Polomíková, repro: JT´s Autorkou obálky a grafické úpravy Hrabalovy sbírky Nezkoušej se usmát je Gabriela Polomíková, repro: JT´s

Natočili: Ondřej Mazura a Josef Chuchma
Střih a postprodukce: Ondřej Mazura

Související