Městské krematorium v Brně
Brněnské krematorium Ernsta Wiesnera z let 1926–1929, foto: Radek Miča

1. Slavné a krásné vily: Schmelowského vila
(2016, 26 minut, režie Zdeněk Tyc)

Schmelowského vila Pohled na vilu Friedricha Schmelowského v Jablonci nad Nisou, repro: Česká televize

Měl to být cyklus „průmyslových portrétů“ moderních vil v České republice, který by vycházel z oblíbené knižní edice Slavné vily. Nakonec však zůstalo jen u jediného – pilotního dílu, a to i přes to, že do něj tvůrci obsadili respektovaného Adama Gebriana, který provází zcela výjimečnou jabloneckou vilou doktora Schmelowského. Ve funkcionalistickém stylu s mnoha dynamickými prvky vypůjčenými ze soudobého designu lodí a parníků ji roku 1933 postavil německý architekt a teoretik Heinrich Lauterbach.

2. Ztracený architekt Ernst Wiesner
(2020, 52 minut, režie Jakub Kořínek)

Ztracený architekt Ernst Wiesner Schodiště Paláce Morava (dnes Dům odborových služeb) Ernsta Wiesnera z let 1925–1937, foto: Česká televize

U německy mluvících autorů meziválečného československého období zůstaneme i ve druhém snímku, který vznikl k letošnímu 130. výročí narození Ernsta Wiesnera (1890–1971). Architekta, jehož vily a administrativní stavby či slavné městské krematorium daly podobu modernímu Brnu. Roku 1939 však přišla válka a Wiesner se „ztratil“ nejen z Československa, ale i ze zdejšího povědomí. Dokumentaristé se proto zabývali také jeho poválečným životem ve Velké Británii, kde ještě v padesátých letech působil na Liverpoolské škole architektury.

3. Evropský architekt Bohuslav Fuchs
(2016, 57 minut, režie Pavel Jirásek)

Pavilon města Brna Pavilon města Brna (1927) Bohuslava Fuchse, foto: Česká televize

K dalším z brněnských architektů, kteří se významně zapsali do dějin evropské architektury, patří Bohuslav Fuchs (1895-1972). Kotěrův žák, inspirovaný ranými projekty Le Corbusiera, přišel do Brna v roce 1922 a zanechal zde množství výjimečných staveb (Zemanova kavárna, Hotel Avion, Pavilon města Brna, Moravská banka…). Jeho portrét pojali autoři povedeného dokumentu jako komentovanou prohlídku všech těchto pozoruhodných realizací.

4. Konfrontace
(1968, 46 minut, režie Jan Fuksa)

Jiří Kroha Levicový architekt Jiří Kroha (1893–1974), repro: Česká televize

Abychom neměli moderní brněnské architektury málo, pusťme si ještě archivní dokument Konfrontace z roku 1968. Bohuslav Fuchs a Jiří Kroha v něm vzpomínají a zároveň se ze svých pozic pokoušejí o kritické srovnání architektonických kvalit meziválečné a socialistické bytové výstavby. Přestože je pořad z dnešního diváckého pohledu poněkud rozvláčný, dobře ilustruje dobové úvahy o architektuře.

5. Vetřelci a volavky
(2008, 26 minut, režie Rozálie Kohoutová)

Volavky Bronzové Volavky Luboše Moravce na pražském Jihozápadním Městě, repro: Česká televize

Projekt Pavla Karouse Vetřelci a volavky, zabývající se výtvarným uměním a estetizací veřejného prostoru v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, zná dnes již téměř každý, kdo se jen trochu zajímá o architekturu či výtvarné umění. Před lety k němu vznikla nejen oceňovaná kniha, ale i stejnojmenný dokument, který snad trochu zapadl, přestože klade otázky, jež se ve vztahu k umění a architektuře normalizace neodbytně vracejí.

Související