Podzemí, v němž je možné nabrat energii, klid a inspiraci

Projekty z cyklu Light Underground

Kryštof Kintera
Na videu mimo jiné uvidíte i sochu Krištofa Kintery My Light is Your Life (Shiva Samurai), repro: ČT art

Projekt Light Underground se nejprve na přelomu července a srpna 2020 prezentoval čtyřmi komorními tanečně-světelnými performancemi (Tanzometr, Pod prahy, Paměť kamene, Unfinished system), které jsme na našem webu tehdy také představili. Vyšla k tomu i brožura, která je dosud volně ke stažení.

Následně byly v rámci cyklu Light Underground samostatně vystaveny některé ze světelných objektů z předchozích vystoupení a nově pak světelné sochy Jakuba Nepraše a Krištofa Kintery, videoinstalace Anežky Hoškové, audioreaktivní laserový objekt od Julie Lupačové a site-specific hudební videomappingová projekce Jakuba Aeldryna z uskupení Lunchmeat. Jeho VJ projekce rovněž doprovodily na konci září 2020 komorní sólové koncerty Tam v hluboké tmě tepe a září hudebnice Vladivojny La Chia uspořádané přímo pro toto podzemí.

V prostorách středověkého sklepení Domu U Kamenného zvonu se pak na vloni na podzim znovu zjevilo „Light Underground“. Tentokrát věnováno přehlídce audiovizuálních a hudebně světelných instalací na téma klubové kultury a osobních úkrytů s názvem The Club as a Shelter. Výstavy se zúčastnili audiovizuální umělci Radek Brousil a Oliver Torr, umělecké uskupení BCAA system a umělecká dvojice světelné designérky Pavly Beranové a vizuální umělkyně Teres Bartůňkové s hudebními vstupy od Jana Buriana ml., Aid Kida a Katarzie.

Instalace nazvané Shelters, připravené Bartůňkovou & Beranovou + oslovenými hudebníky představovaly krajiny s bezpečnými úkryty, kde můžeme přijít na jiné, zklidněné myšlení. Projekt uskupení BCAA system tematizoval nejasnou identitou a rozpité hranice (nejen hudebního) zážitku v postdigitálním světě. Audiovizuální instalace Radka Brousila a Olivera Torra se pokusila neotřele nahlédnout globalizaci a neekologičnost klubové kultury.

Projekty z cyklu Light Underground vznikly v GHMP za přispění programu Umění pro město, který je podpořen Magistrátem hl. m. Prahy.

Související