A znovu je tu 400 ASA! Tentokrát s relativně novými fotkami

vězeňkyně na vězeňském dvoře
Alžběta Jungrová, Světlušky (výřez), 2018, 400 ASA, foto: foto: © Galerie hlavního města Prahy

Loňská výstava byla seznamovací. Sedmička českých fotografů, přesněji šest fotografů a jedna fotografka, kteří založili 400 ASA, na ní představili náhledy do své tvorby. Každému byla vyhrazena kóje s prostorem pro devět snímků. Většina členů fotospolku se rozhodla pro prezentaci svých starších děl, třeba i z devadesátých let. Kurátor Josef Moucha se snažil najít svorník mezi autorskou růzností v dokumentaci života v postsovětském bloku, ve volně pojatém středu a východu Evropy“.  Jeden fotil v Rusku, druhý na Slovensku, třetí v Rumunsku, čtvrtý v Polsku… někteří v Česku.

tři romští muži, dva z nich na kole, hledí do objektivu Jan Mihaliček, Východní Slovensko, 2019, 400 ASA, foto: © Galerie hlavního města Prahy

U následující výstavy bylo nabíledni, že autorům nezbude, než vyjít na světlo s novými pracemi, neboť dvě seznamovací expozice by nedávaly smysl a podkopávaly by kredit fotospolku 400 ASA hned na počátku existence. I když: jestliže se loňská výstava jmenovala 400 ASA: Fotografie a ta letošní nese název 400 ASA: Prostě dokument…, v obou titulech je evokována značná obecnost, jakási vstupní lekce do problematiky. Realita „Prostě dokumentu“ v Domě fotografie je v základu taková, že vystavená díla vykazují jednotné – precizní! – nazvětšování a paspartování, všechna jsou černobílá, převažuje mezi nimi sociální problematika a oproti loňské expozici není tentokrát zastoupen Tomki Němec.

Rakve připravené k pohřbu Antonín Kratochvíl, Rwanda, 2017, 400 ASA, foto: © Galerie hlavního města Prahy

Antonín Kratochvíl představuje snímky z cyklu, který roku 2017 exponoval ve Rwandě, kde pozoroval vyrovnávaní se s dědictvím genocidy, která v této zemi propukla v devadesátých letech. Kratochvílovy typicky dynamické komponované záběry ovšem nejsou pro diváka zrovna srozumitelné, ten nepozná, o co přesně v nich běží, co a proč vyfotografovaní lidé dělají. Na stěně galerie má každý ze zastoupených autorů kromě názvu cyklu jednu větu, kterou chce cosi podotknout k daným snímkům anebo vůbec k tvorbě či směrem ke společnosti. Kratochvíl nechal dát na zeď slova: „Věci prostě nejsou tak, jak vypadají na první pohled.“ Tak to určitě, ale jak to pomůže v orientaci návštěvníkovi? Je pravda, že každý obdrží při zakoupení vstupenky brožurku, v níž stojí základní informace o 400 ASA, o výstavě a každý z autorů je představen dvoustranou s reprodukcí jedné z vystavených fotografií a s vysvětlujícím odstavcem o daném cyklu. Jenže u Kratochvíla i zde vysvětlení, kdo na fotografiích je, schází; přetištěna je pouze citace z jeho loňské vzpomínkové knihy AK47, kde obecně hovoří o genocidě ve Rwandě a pak jsou vytrženě citována slova o projektu, který tam fotil, ovšem divák z úryvku moudrý není.

žena v pláštěnce uprostřed zelného pole Karel Cudlín, Zemědělští dělníci, Čechy 2019, 400 ASA, foto: © Galerie hlavního města Prahy

Na opačném pólu se nachází příspěvek Karla Cudlína, který vloni fotografoval zemědělské dělníky, dá se říci nádeníky, jež si na chleba vydělávají v Česku. Na stěně i v brožuře má autor jednoduché a srozumitelné věty: „Na jaře přijíždějí, část z nich na krátkou dobu, jiní do konce podzimu… Někteří už více než deset let… jsou většinou z Ukrajiny…“ Téměř to dostačuje, neboť Cudlínovy snímky jsou výmluvné, byť by nebylo od věci ke každé fotografii připsat, v jaké části republiky vznikla.

Muž za sklem, ve kterém se odráží kmen stromu Paolo Pellegrin, Muž zatčený za napadení svého otce, 2012, Magnum Photos, foto: © Galerie hlavního města Prahy

Rozepisuji se zde o vztahu instalovaných obrazů a přiložených textů proto, že pro prezentaci dokumentární fotografie je to fundament, jehož jako by si spolek 400 ASA zatím nebyl dostatečně vědom a nepracoval v tomto punktu přesně. Přitom na výstavě samotné se vyskytuje ukázka, jak je adekvátní prezentace jednoduchá. Hostem akce je Ital Paolo Pellegrin, člen agentury Magnum Photos. Jeho příspěvek, ukázka z cyklu Hranice, se rozsahově nevymyká. Vymyká se kvalitou, což je dané i tím, že na Hranici, příběhu „o dohledu, rase a chudobě“ v amerických městech Rochestru a Miami, pracoval tři roky (2011–2014), kdežto vyjma Kratochvílova rwandského cyklu z roku 2017 a výseku z cyklu Alžběty Jungrové Světlušky (2018) pocházejí příspěvky tuzemských autorů z loňského roku a nevelký odstup od vzniku děl je přece jen znát (k čemuž se ještě dostaneme). Ale Pellegrin se vymyká i tím, že každý exponát je vybaven informačním popiskem, který snímek vizuálně nesráží, nedoslovuje, nýbrž kontextualizuje, což je u dokumentární fotografie nezbytnost. Mimochodem, proč se cyklus ze ženské věznice jmenuje Světlušky, Jungrová nevysvětluje ani ve zmíněné brožuře (má snad návštěvník, i ten zahraniční, za povinnost znát, že jde o vězeňkyně ze Světlé nad Sázavou?). Kromě toho představa spolku 400 ASA a organizátorů z Galerie hl. m. Prahy, že návštěvník má po výstavě dokumentární fotografie chodit s brožurou v ruce a v setmělé galerii mžourat do tiskoviny, je dost zvláštní.

Muž s batohem a krumpáčem jde po zarostlé louce Martin Wágner, Lovci zkamenělin, 2019, 400 ASA, foto: © Galerie hlavního města Prahy

Patří se však zdůraznit, že odhodlání spolku 400 ASA jít ve většině s kůží na trh s čerstvými, nedávno vzniklými soubory, zasluhuje respekt a základní sympatii. „Najít opravdu výstavní exemplář je velmi těžké…“ nechal si napsat na stěnu k ukázce ze svého cyklu Lovci zkamenělin Martin Wágner. Je to tak. Jak u Wágnera, tak u Jana Dobrovského, který dokumentuje azylový Domov sv. Maří Magdaleny v severních Čechách, stejně jako u Jana Mihalička, který jezdí do vyloučených lokalit na východním Slovensku, ale koneckonců i u Cudlína, lze pozorovat nehotovost, nedovršenost cyklů, projevující se tím, že některé snímky se jeví popisné, zbytné, nebo že pro dvě dominantní velkoformátové zvětšeniny, které ukotvují instalovaný výsek z cyklu, autoři v některých případech nevybrali nejnosnější záběry (jakkoliv je samozřejmě takovéhle tvrzení krajně a drze subjektivní).

Vzdor zde formulovaným výhradám, které asi v zásadě směřují k tomu, že 400 ASA by měla mít svého uměleckého šéfa nebo stálého dramaturga, který by měřil všem stejně a dával by prezentacím spolku do detailů dotaženou tvář, lze aktivity téhle tvůrčí skupiny uvítat. A to proto, že při veškeré nynější obrazové nadprodukci zůstává role poctivého dokumentu nezastupitelná jak pro fotografii coby obor, tak pro společnost jako takovou.

dvě děti hrající si pod sušícím se prádlem Jan Dobrovský, Azylový domov pro matky s dětmi v severních Čechách, 2019, 400 ASA, foto: © Galerie hlavního města Prahy

400 ASA: Prostě dokument Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Jan Mihaliček, Martin Wágner. Host: Paolo Pellegrin. Kurátor: Josef Moucha. Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie. Výstava trvá do 3. května 2020.

Související