Přiblížil jsem se tajemství. Podcastová série Pohřešovaná otevřela projekt Audionaut

oči dívky
Oči zmizelé čtrnáctileté dívky Ivany Koškové tvoří základ fotografiky k podcastu Pohřešovaná, foto: Bionaut

Dokumentarista Petr Hátle (*1983) byl dosud známý především díky filmu Velká noc, který v roce 2014 vyhrál jihlavský festival a silně stylizovaně přibližoval život pražské noci; pohyboval se mezi bezdomovci, nonstopy a kluby. Hátle se autorsky podílel na televizní dokusérii Kmeny a na Příbězích 20. století. V nynějším vzedmutí zájmu o podcasty se představuje i jako tvůrce této disciplíny.

vlevo fotka dívky, vpravo snímek režiséra Vlevo Ivana Košková. Ráda vyšívala a učila se, hrála na flétnu, jezdila na modrém kole Favorit, byla tichá. O prázdninách ráda jezdila za svou tetou do sousední vesnice sbírat rybíz. Vlevo režisér podcastu Petr Hátle. Jeho celovečerní debut Velká noc získal cenu za nejlepší dokument na MFDF Jihlava. Natočil jednu z povídek antologie Gottland a režíroval dva díly série Kmeny. Spolupracuje s ČT a vyučuje na FAMU, foto: Bionaut

Hátle zvolil kauzu čtrnáctileté dívky Ivany Koškové, která v roce 1997 zmizela nedaleko rodné obce Příšovice v severních Čechách a dodnes nebyla nalezena. Pustil se tedy do true crime žánru. S natáčením začal v roce 2017 – těsně před promlčením trestní odpovědnosti v tomto nevyřešeném případu. „Jsem stejně starý jako Ivana a pocházím ze severu Čech, kde se o případu v té době hodně mluvilo,“ píše o své motivaci Hátle v doprovodných materiálech. V jednom z dílů také na okraj tematizuje svoje dětské strachy pocházející z pohádky o Smolíčkovi.

Hátle Pohřešovanou vypráví jako chronologický příběh vlastního pátrání. Sám podcastem v ich-formě provází a až na některé drobnosti má velmi slušný hlasový projev. Posloucháme záznamy z jeho setkání se svědky, rodinou, policií a s dalšími lidmi kolem zmizelé Ivany Koškové. A k tomu tvůrce dodává střídmě využité hlasy odborníků z příslušných vědních oborů. Většina cliffhangerů osmi epizod Pohřešované má ostatně rétorickou povahu: „setkám se brzy s XY, který mi řekne, co jsem ještě nevěděl…“; anebo: „dostávám se k novým materiálům…“ Hátle v průběhu zmiňuje nejprve půlrok, později rok natáčení celého projektu.

zatáčka na lesní cestě V téhle zatáčce nedaleko místního hřbitova Ivanu zahlédla Žaneta B. Míjely se na kole a těžko mohla tušit, že právě vidí Ivanu naposledy, foto: Bionaut

Zvukový design obsahuje řadu ilustračních zvuků (zvonky na kolech, štěkající psi, hlasy), ale také náladových hudebních ploch v podkresech i v pauzách, které naštěstí netlačí na pilu a nedělají z materiálu větší thriller, než jakým Pohřešovaná ve skutečnosti je. Kvalita terénních nahrávek kolísá, Hátle se pokouší suplovat vizuální vjem krátkými popisy a charakteristikami, na několika místech ho to vede ke zbytečnému potenciálně stigmatizačnímu uvádění etnicity. K čemu nám totiž nakonec je, že víme, že někdo z negativně vnímaných účastníků dění je Rom, nebo Ukrajinec, když to dále v díle nehraje žádnou roli?

Hlavně však dlouho není úplně zřejmé, jak bude Hátleho dílo jako celek zaměřeno. Nabízí se investigativní přístup, tedy snaha zjistit něco nového a nově vyložit skutečnost. Touto cestou se úspěšně vydaly v Matematice zločinu Magdalena Sodomková a Brit Jensen; vytvořily dosud nejvýraznější původní český podcast nepublicistického charakteru. Jeho varovná zjištění o práci soudního znalce nelze jen tak opomenout. Slavný true crime podcast Serial (jeho autorkou je Američanka Sarah Koenig) Hátle sám zmiňuje. Ale zásadní nové zjištění nebo přehodnocení případu Ivany Koškové by bylo samozřejmě velkým překvapením.

Druhou možností, kam se Pohřešovaná mohla vydat, a částečně to dělá, je prožitková rovina. Hátle sleduje psychicky rozpolcenou, snad až patologickou situaci rodiny, která zůstala bez dcery – Ivana není (prokazatelně) ani mrtvá, ani přítomná. Je škoda, že se Hátle přes dílčí postřehy nedostal hlouběji. Část pozornosti podcast zaměřuje také na systémovou rovinu, tedy na obecná zjištění ohledně toho, jak funguje vyšetřování. Zda policie věc nezanedbala, jak na podobných případech pracuje a co například předchází promlčení případu. Policisté z libereckého kraje jsou k Hátlemu překvapivě vstřícní a ohledně případu sdílní, umožní mu i nahlížet do kompletního tisícistránkového spisu případu. Mají zájem prezentovat svoji práci v dobrém světle.

novinový článek Článek z dobového tisku. Po několika dnech intenzivního pátrání není nalezen ani modrý bicykl značky Favorit, na kterém Ivana jela mezi obcemi Příšovice a Svijany; 18. 7. 1997, foto: Bionaut

A Pohřešovaná se věnuje i době: přibližuje devadesátá léta a proměnu Česka během následujících dvou dekád. Projevuje se to na více místech, ale především v nejdelším dílu celé série – jediném monotematickém – nazvaném Holka z mého imbissu, věnovaném příhraniční prostituci v „divokých devadesátkách“. To totiž byla jedna z pěti policejních hypotéz, kde mohla nešťastná Ivana Košková skončit. Je sice dost nepravděpodobná, ale protože minimálně jedna svědecká výpověď se jí týkala, prověřila ji nejen policie, ale rovněž Hátle, jemuž se tím nabídl dramaturgicky odvislý materiál – takřka na samostatnou sérii.

Po poslechu první poloviny Pohřešovaná působí trochu frustrujícím dojmem. Podcast se plně nevydává ani jedním ze čtyř naznačených směrů. Poslech zabral už dvě hodiny a zdá se, že autorovi chybí schopnost materiál zkondenzovat, vyložit nikam nevedoucí svědectví a hypotézy, opakované už dvacet let policii i médiím. Hátle přistupuje k rodině s citem a k vyšetřovatelům s pochopením k jejich práci. Drží se zpátky; nezavrhuje ani svědky, k nimž (pravděpodobně) cítí značný odstup – jako je senzibil a věštec Vlasta Plamínek, který nabízel pomoc rodině Koškových. Zde je na místě obava, že posluchači podcast opustí.

Nejsilnější je Pohřešovaná až tehdy, když se materiál v závěru sceluje. Hátlemu (a jeho dramaturgyni Kristině Májové?) se na konci přeci jen podařilo najít způsob, jak podcast o neuzavřeném případu uzavřít – aniž by se spekulativně přiklonili k některé z hypotéz. Závěr je tedy v podstatě noetický. Tvůrci se pokoušejí abstrahovat od konkrétního případu a zamyslet se nad způsobem, jakým uchopujeme (tragické) události, když ty nemají (rozh)řešení a my jim tedy „nerozumíme“. Z hlediska osobního přístupu autora, dostupného kriminalistického materiálu i zvoleného tvaru díla dává tento přístup smysl. A navzdory výtkám to z Pohřešované dělá pozoruhodný počin.

Autor je filmový publicista a kritik

Fotografika k podcastu Fotografika k podcastu Pohřešovaná, foto: Bionaut

Pohřešovaná (Česko, 2020, 8 epizod, celková stopáž jednotlivých epizod 2642 minut).
Autor: Petr Hátle, dramaturgie: Kristina Májová, dramaturgické konzultace (Audionaut): Brit Jensen, zvuk a hudba: Adam Levý, Vojtěch Knot, zvuková supervize: Lukáš Moudrý, znělka: Monika Omerzu Midriaková, grafika: Marek Nedělka, produkce: Kristyna Hněvsová, Jindřich Keil, Jakub Rálek, producentka: Dagmar Sedláčková, vedoucí projektu Audionaut: Eva Pjajčíková, producent: Vratislav Šlajer.
Web: http://audionaut.cz

Související