Těžká sezóna Mezinárodního festivalu Divadlo. Dostane méně peněz od Plzně i ministerstva

Performance Invaze v podání slovinského souboru LJUD; 20. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo; Plzeň
Divadlo v ohrožení? Performance Invaze v podání slovinského souboru LJUD; 20. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo; Plzeň, 13. září 2012. Ilustrační snímek, foto: ČTK – Petr Eret

Vloni činila podpora města Mezinárodnímu festivalu Divadlo (MFD) 3,5 milionu korun. Pro letošek se budou organizátoři muset spokojit – jak o tom loni v prosinci rozhodlo Zastupitelstvo města Plzně – s dotací 2,8 milionu korun.

„Stejně jako další kulturní instituce města, tak Mezinárodní festival divadlo zpracoval Strategii rozvoje organizace pro období 2024–2028. Posuzovala ji odborná komise složená z celostátních i lokálních odborníků,“ sdělila mi v písemném vyjádření radní pro oblast kultury Eliška Bartáková s tím, že k financování společnosti, která festival organizuje, měla komise výhrady.

Kde se vzal Mezinárodní festival Divadlo

Akce existuje od roku 1993. Nápad uspořádat přehlídku toho nejlepšího z domácí produkce a přizvat také inscenace ze zahraničí vzešel z redakce odborného časopisu Svět a divadlo (SAD), jehož šéfredaktor Karel Král byl prvním ředitelem festivalu a do roku 2001 jeho hlavním dramaturgem. Pořadateli festivalu se kromě SAD staly Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, Město Plzeň, Divadelní obec, s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. V roce 2000 převzal vedení festivalu tehdejší ředitel Divadla J. K. Tyla Jan Burian, který festival řídí dodnes. Roku 2008 festival obdržel Visegrádskou cenu za nejlepší kulturní projekt, v roce 2022 pak Cenu města Plzně. Letošní, celkově 32. ročník se uskuteční mezi 11. až 19. zářím a ohlášeny jsou mimo jiné soubory Comédie-Française a Shaubühne Berlin.

Anonymní doporučení

Složení oné odborné komise i celé znění posudků je však neveřejné. „Nechceme členy komise vystavovat nepříjemným dotazům a nechceme je do budoucna jako poradce ztratit,“ napsala radní Bartáková. Dodala, že doporučení komise přednesla zástupcům festivalu a ona sama se chce jimi řídit: „Jedním z doporučení bylo například to, že by se festival měl více prezentovat ve veřejném prostoru a lépe komunikovat s veřejností. 18. dubna se chceme účastnit umělecké rady festivalu a navrhnout konkrétní místa ve městě, na kterých budou akce pro veřejnost, s tímto programem by také měly pomoct plzeňské soubory, tedy Divadlo J. K. Tyla a Divadlo Alfa.“

Zahájení 24. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo, Plzeň, 7. září 2016 Zahájení 24. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo, Plzeň, 7. září 2016. Performance Babies španělského souboru Fadunito, foto: ČTK – Miroslav Chaloupka

Aby nedocházelo k ustrnutí dramaturgie festivalu, bude se podle radní Bartákové častěji obměňovat umělecká rada. Pro další ročník v ní zasedne šéfredaktor časopisu Svět a divadlo Jakub Škorpil. Dalším z bodů, které vzešly z doporučení komise, je větší důraz na vyváženost zahraničního programu tak, aby nepřevažovaly soubory ze zemí Visegrádské čtyřky. Novou povinností pro festival bude každoroční předložení revizní zprávy o financování – každý ze tří zakládajících subjektů k tomu pověří jednoho ekonoma. Těmi subjekty jsou Divadlo J. K. Tyla, Město Plzeň a Divadelní obec.

Ministr Baxa informuje

Nižší podporu festivalu ze strany města kritizoval ministr kultury a bývalý primátor Plzně Martin Baxa. Podle něj má akce mezinárodní přesah: „O vysoké kvalitě festivalu svědčí i dlouholetá podpora ze strany Ministerstva kultury z Programu státní podpory festivalů profesionálního umění. Odborná komise ho pravidelně vysoce pozitivně hodnotí a pro letošní rok festival získal sedm milionů korun.“

Zahájení 19. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo; Plzeň, 14. září 2011. Zahájení 19. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo; Plzeň, 14. září 2011. Inscenace Strýček Váňa moskevského Divadla Jevgenije Vachtangova, foto: ČTK – Petr Eret

Jenže rovněž podpora festivalu ze strany ministerstva je pro letošek nižší. Došlo k tomu souhrou několika okolností. Na loňský ročník získal festival z požadovaných jedenácti milionů pouze 8,5 milionů korun. V bodovém hodnocení odborné komise se v kategorii divadelních festivalů umístil na třetím místě. Právě podle počtu získaných bodů se odvíjí procento saturace ze žádané částky, pro projekty v takzvaném prvním pásmu je to maximálně 80 procent, pro projekty v druhém pásmu maximálně 70 procent. Pro letošek se festival i přes velmi pozitivní slovní hodnocení dostal na čtvrté místo, a tím pádem do druhého pásma. Navíc žádal o menší částku, lidově řečeno – rozpočet „nenastřelil“.

Názor autorky textu

Ať už jsou za nižší podporou Mezinárodního festivalu Divadlo jakékoliv důvody, z odborného hlediska to považuji za ostudné. Program festivalu sleduji každoročně přes dvacet let. Mám za to, že si stále drží vysokou kvalitu a přiváží inscenace významných světových souborů a tvůrců. Pro kritiky, dramaturgy a v neposlední řadě pro poučené a náročné diváky je nepostradatelným způsobem, jak se seznámit s trendy současného divadla.

Pokud posudky odborné komise skutečně neměly vliv na snížení dotace a měly sloužit jako doporučení, nemají se dotyční odborníci za co stydět a jejich vyjádření by mělo být veřejně dostupné.

Za sebe se mohu vyjádřit alespoň k těm bodům, které byly odtajněny: Nemyslím si, že by komunikace směrem k veřejnosti byla špatná. V dostatečném předstihu před akcí je ve městě festival vidět na mnoha billboardech a plakátovacích plochách, PR festivalu zajišťuje publicitu v regionálních i celostátních médiích. Také ve veřejném prostoru se festival prezentuje; například vloni byly na programu čtyři pouliční produkce. Diváci jsou navíc zváni na řadu doprovodných akcí a besed s tvůrci.

Samozřejmě, že Mezinárodní festival Divadlo je akcí pro určitý okruh diváků, ale tak to s NEmainstreamovými kulturními projekty zkrátka bývá. Co se týká výběru tuzemských inscenací, ráda bych na programu viděla více souborů, které nejsou mezi běžnými diváky notoricky známé (například Divadlo X10, A studio Rubín a další), v této oblasti by právě spolupráce s časopisem Svět a divadlo mohla být přínosná.

V oficiálním stanovisku, dostupném na webových stránkách ministerstva kultury, se úřednickým jazykem píše: „Na straně výnosů počítají organizátoři s navýšením příjmů od sponzorů, dále organizátoři usilují o větší finanční zapojení města Plzně a Plzeňského kraje. Díky výše uvedenému předkládají žadatelé požadavek o dotaci z Programu státní podpory festivalů, který je v porovnání s loňskou žádostí dokonce o 1 mil. Kč ponížen.“

Druhý den 28. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo; Plzeň, 10. září 2020 Druhý den 28. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo; Plzeň, 10. září 2020. Venkovní představení v prostoru U branky – performance Amorci v režii francouzské divadelní společnosti Les Goulus, foto: ČTK – Miroslav Chaloupka

Zatímco Plzeňský kraj podpořil letošní ročník festivalu částkou skutečně vyšší (namísto 950 tisíc rovný milion), silnější finanční podpora města se, jak již bylo řečeno, nekoná. Radní Eliška Bartáková to zdůvodňuje tím, že poskytnout větší podporu nebylo možné s ohledem na celkové financování plzeňských kulturních organizací a akcí pro rok 2024, a to zejména s ohledem na projekt Rok české hudby a s ním související program Plzeňské filharmonie.

Eliška Bartáková a Roman Černík V textu několikrát citovaná radní pro oblast kultury v Plzni Eliška Bartáková předává 5. září 2023 Uměleckou cenu města Plzně Romanu Černíkovi z centra Johan (v minulosti byl i členem dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Divadlo), foto: ČTK – Miroslav Chaloupka

Radní se pozastavuje nad formulací, že „organizátoři usilovali o větší finanční zapojení města Plzně“. „Už v době, kdy vznikaly strategie, jsme měli schůzku se zástupci všech založených a spoluzaložených subjektů a upozorňovali jsme, že financí bude méně, protože musíme dorovnat výhled rozpočtu,“ vysvětluje Eliška Bartáková. Zda je letošní nižší finanční zapojení města Plzně do Mezinárodního festivalu Divadlo jednorázovou záležitostí, není radní v tuto chvíli schopná říct.

Plakát k letošnímu ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo Plakát k letošnímu ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo, repro: MFD

Související