Císař Konstantin I.

Umění minulosti / otázky dneška I

lapidárium starověkých soch
Podívejte se na první část z cyklu Umění minulosti – otázky dneška, zdroj: Centrum raně středověkých studií, FF MU

Často se říká, že se dějiny opakují, ale je tomu skutečně tak? Podle všeho nikoliv: žádná událost se nikdy přesně nezopakuje a význam i velmi podobných historických momentů se vždy zásadně liší. Přesto je pohled do minulosti zásadní – nenacházíme v ní stejné události, ale podobné mechanismy lidského chování a fungování společnosti. Právě na hledání podobných mechanismů v historii a současnosti se zaměřuje cyklus videí Umění minulosti – otázky dneška.

První díl se věnuje uměleckým dílům spojeným s postavou Konstantina I. Velikého, vládce, který ve čtvrtém století sjednotil Římskou říši. Podle slov historika umění a archeologa Jeana-Michela Spiesera, toho dosáhl díky novému „dynamičtějšímu“ řízení státu. Zefektivnění státní správy s sebou však také přineslo nástup režimu, který můžeme (i na tehdejší poměry) označit jako autoritářský.

Zamyšlení nad postavou císaře Konstantina před nás tedy staví otázku: Co je v konečném důsledku cennější? Efektivní fungování státu v režii jednoho muže, nebo jistá forma plurality i za cenu zpomalení některých procesů?

V dalších částech tohoto cyklu se tvůrci zaměří na další starověká a středověká umělecká díla, například mešitu v Damašku, Chrám Boží moudrosti v Konstantinopoli, Ravennské šperky a další.

Související