Otevřeně o Praze: Město přístupné všem

16. 5. 2024 18:00, Praha

Typ akce
Ve měste
web
http://www.kampushybernska.cz/
Místo
Kampus Hybernská - budova A
Hybernská 998/4, Praha
zobrazit na mapě

Město je živý a dynamický ekosystém, jehož komplexita se zvětšuje spolu s počtem obyvatel. Avšak živelný růst měst často nezohledňuje potřeby všech obyvatel, což se nejvýrazněji projevuje při pohybu po městě, orientaci v prostoru nebo při úvahách o možnostech trávení volného času. Nejvíce o tom ví nevidomí, neslyšící, lidé na vozíku, rodiče s dětmi či senioři. Nějakým omezením si ale v průběhu života může projít každý. Jak usilovat o to, aby hlavní město bylo otevřené a přístupné pro všechny? Debata festivalu Open House Praha chce upozornit na různorodé bariéry ve městě a představit návrhy řešení a příklady dobré praxe.

Program bude sestávat ze tří bloků: první úvodní část bude věnována seznámení s celou problematikou; následovat bude moderovaná debata 3 panelistů, celý večer ukončí blok určený dotazům veřejnosti. Debatu moderuje Michal Šedivý za Open House Praha, bude tlumočená do českého znakového jazyka a současně bude zajištěn na místě její simultánní přepis.

Video záznam z akce zajišťuje mediální partner debaty, portál estav.tv.

Podrobnosti o panelistech:

  • Blanka Klimešová vystudovala obor obecná antropologie na FHS UK. Věnuje se komplexním souvislostem dopravního chování, včetně vlivu podoby dopravní infrastruktury na její uživatele. V organizaci Pěšky městem se věnuje především řízení projektů Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy a jejich evaluaci. Spolupracuje s dětmi, učiteli, projektanty, architekty, městskými úředníky i policisty s cílem zklidnit dopravní situaci v okolí dotčených škol. Zaměřuje se ale i na dopad uspořádání veřejného prostoru na kvalitu života seniorů.

  • Karolína Klímová získala VŠ vzdělání na PřF UK, a to v oboru fyzické geografie se zaměřením na krajinnou ekologii. Věnuje se také sama coby lektor a metodik ekologické výchově a má značné zkušenosti z práce v neziskovém sektoru. Na Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy se stará o rozvoj pěší dopravy a odstraňování bariér ve veřejném prostoru.

  • Kateřina Pešková je absolventkou FFUK, kde kromě lingvistiky českého znakového jazyka studovala i tlumočení. Jako tlumočnice českého znakového jazyka působila od roku 2007, od roku 2015 působí na pozici projektové manažerky a metodičky v agentuře Deaf Friendly, která poskytuje služby a poradenství v oblasti přístupnosti pro neslyšící.

  • Michaela Pixová jako sociální geografka působí univerzitě BOKU ve Vídni a na Katedře sociologie FSV UK. Mezi její výzkumné, aktivistické a publicistické zájmy patří sociálně-ekologická transformace se zaměřením na kritickou urbánní teorii, alternativy korporátního potravinového režimu, klimatickou politiku, sociální hnutí, občanskou společnost, nerovnosti, gender a intersekcionalitu. V minulosti působila také jako koordinátorka Klimatické koalice, mediální koordinátorka kampaně za manželství pro všechny Jsme fér, nebo byla spoluzakladatelskou občanského sdružení PragueWatch.   

  • Petr Vysuček absolvoval na FF UK jako jeden z prvních obor zaměřený na lingvistiku znakových jazyků. Již více než 20 let patří mezi přední leadery komunity neslyšících; je velmi aktivní na poli prosazování práv neslyšících, především se zabývá tématem rovného přístupu k informacím ve veřejném prostoru a ve vzdělávání. Dále působí jako lektor českého znakového jazyka, překladatel a tlumočník českého znakového jazyka a mezinárodního znakového systému.

Akce se koná při příležitosti doprovodného programu svátku městské architektury, festivalu Open House Praha 2024. Ten se letos uskuteční 13.–19. května 2024. Jubilejní desátý ročník festivalu zpřístupní o víkendu veřejnosti zdarma více jak 100 budov a prostorů na celém území hlavního města. Ve festivalovém týdnu od 13. května bude připraven bohatý doprovodný program – přednášky, diskuze a speciální komentované procházky. Více informací o programu na webových stránkách.

Praktické informace:

  • Debata bude probíhat v budově „A“ Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1).
  • Akce je součástí cyklu debat na témata týkající se rozvoje Prahy.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Z kapacitních důvodů je ideální se na akci zaregistrovat předem, účastníkům pak budou garantována vyhrazená místa a vybrané prostředky napomohou k realizaci dalších aktivit Open House Praha, z. ú. Na akci je ovšem možné dorazit i bez registrace, ale v takovém případě není možné garantovat místa k sezení.
  • Na akci organizátor pořizuje fotografie a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde. Pokud si někdo nepřeje, aby byla jeho tvář v obraze, nechť si sedne za kameru.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články