Gentrifikace je sice nespravedlivá, ale městotvorná. A nevydělávají na ní jen bohatí

poster
Kam se poděla městská jedinečnost?! Repro: itchyfeeticomic.com

Gentrifikaci lze nahlížet z více hledisek: ze sociologického či sociálního, z hlediska mobility, urbanismu či veřejného prostoru. Jednoznačně nepříznivými vlivy gentrifikace je „vysídlování“ nižších příjmových vrstev. V souvislosti s ním se často zmiňuje, že gentrifikace ničí městskou diverzitu, tedy rozmanitost skladby obyvatel. Řešením by prý mohly být městské byty, které zajistí, že i v gentrifikovaných čtvrtích budou žít „obyčejní“ lidé.

Pokud se zaměříme na hlavní město ČR, to v současnosti žádnou bytovou politiku nemá. Je také otázka, jak by systém na přidělování obecních bytů fungoval. (Na všechny by se nedostalo: nebylo by to také nespravedlivé?) Praha se navíc potýká s bytovou krizí jako takovou: kvůli ní se ceny bydlení v okrajových částech města příliš neliší od cen v centru. Situace je zde navíc specifická v tom, že Praha v devadesátých letech rozprodala majetek zahraničním investorům a jsou to opět majetní cizinci, kteří v rámci gentrifikace „vytlačují“ původní obyvatele. Roli také hraje to, zda lidé v gentrifikovaných čtvrtích byt vlastní, nebo si ho pronajímají. Protože Česko je v počtu vlastníků nemovitostí na špici, gentrifikace zde probíhá poněkud něžněji. Jinak řečeno: Praha zatím žádné skutečné ghetto nemá.

K pochopení příznivých vlivů gentrifikace stačí pohled na veřejný prostor v gentrifikovaných čtvrtích. Ne vždy platí, že gentrifikaci způsobí kulturní aktivisté, kteří oživením nějakého prostoru přilákají další investice. Ale právě oni dost často čtvrť významně pozvednou – tím, že je v ní co dělat, kam zajít. Tak se to stalo v pražském Karlíně, který se proměnil po devastujících povodních v roce 2002. Původní obyvatelé této historicky dělnické čtvrti, kteří neměli peníze na opravu vyplavených domů, odešli a namísto nich se nastěhovali lidé ze střední vrstvy. S přílivem kapitálu vzrostlo množství podniků – a také atraktivita čtvrti.

Veřejnoprostorově je Karlín místem, kam se lidé sjíždějí ze všech koutů Prahy. I ti, kteří nemají sedmdesát korun na flat white nebo tři stovky na lehký oběd, mohou v létě kdykoli a zdarma posedět v Přístavu 18600, v malém ráji u řeky. Místní bar otevírá v poledne, ale už před otvíračkou do areálu chodí s obědy v krabičkách lidé z přilehlých kanceláří. Matky vypouští ratolesti na pískoviště a čtou si knížky nebo klábosí. Projíždějící cyklisté se zastaví na pivo, chodí sem pejskaři, expati, studenti… Karlínský Přístav 18600 je učebnicovým příkladem fungujícího veřejného prostoru pro všechny.

A podobně je tomu v Kasárnách Karlín. Z rozlehlého objektu původně vojenského určení se za uplynulé dva roky stalo místo pro setkávání lidí všech vrstev. Kdo chce, dá si něco k pití nebo zajde večer na koncert; kdo nechce nebo nemůže, přijde lelkovat, vyleze si na Suškovu rozhlednu či večer posedí u ohně. Definice gentrifikované čtvrti jako „exkluzivní čtvrti pro určitou skupinu obyvatel“ tudíž neplatí zcela.

A není to – alespoň tedy v Praze – výhradně Karlín. I ve Vršovicích nebo v Holešovicích vznikají kromě trendy podniků komunitní zahrady, kde si můžete opéct (vlastní) buřty, nebo oslavit narozeniny. A nepotřebujete na to žádné peníze. Díky tomu, že město netvoří jen radnice a investoři, ale také občanské spolky a kulturní neziskovky, dá se gentrifikace vnímat i jako „zušlechťování“ prostoru, nikoli pouze coby „vyšlechtění“ pro vyšší vrstvy obyvatel.

Autorka se narodila v roce 1981 v Praze. Studovala lingvistiku a humanitní studia. Ráda cestuje do malých měst, kde objevuje drobná architektonická díla a lokální galerie. Má ráda hudbu, výtvarné umění, literaturu a film. Píše o městech a lidech.

GENTRIFIKACE JAKO FENOMÉN

V českotelevizních archivech jsme se podívali po pořadech a diskusích, v nichž jsme na téma gentrifikace nahlíželi už z mnoha úhlů. A tady se podívejte na naši televizní sestru, pořad ArtZóna na ČT Art. Kolegové si do studia pozvali hned dva hosty.

Naše nové trendy čtvrtě

Díl diskusního pořadu Konfrontace Petra Fischera, věnovaný tématu gentrifikace

Je moje čtvrť dobrá adresa?

Záznam debaty na téma Gentrifikace na loňském ročníku festivalu Jeden svět.

Gentrifikace doma i ve světě

Podívejte se na příklady (ne)úspěšného zvládnutí proměny místa a času

ARCHITEKTI BEZ HRANIC

A taky jedna artzónová archivní: podívejte se na Profil Architektů bez hranic.

Související