Architekti bez hranic

poster
Architekti bez hranic. Karolína Kripnerová (vpravo) a Vojtěch Sigmund, foto: Artzóna

Spolek Architekti bez hranic se pozvolna tříbil od roku 2015, kdy se v Praze začala scházet a mezi sebou diskutovat volná skupina mladých architektů a architektek, designérů a designérek. Zajímaly je projekty pro znevýhodněné spoluobčany, projekty zlepšující zanedbaná místa a posilující mezilidské vztahy. Oficiálně byl spolek Architekti bez hranic zapsán a registrován v dubnu 2017.

Kromě výše naznačených projektů členům spolku rovněž záleží na popularizaci takových témat směrem k odborné i laické veřejnosti a o přístup k architektuře na nekomerční bázi. „Ambicí platformy je stát se členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Architectes sans frontiéres, jejíž filozofie je nám blízká,“ napsali Architekti bez hranic ve své první výroční zprávě.

V přítomném videoprofilu za Architekty bez hranic hovoří Karolína Kripnerová a Vojtěch Sigmund. Spolek se také zúčastní letošní akce Zažít město jinak, která proběhne v sobotu 15. září nejen v Praze!

Zažít město jinak v podchodech na Vltavské, Praha

Architekti bez hranic pořádají toto sousedské setkání spolu s lidmi obývajícími prostory podchodů každoročně v září v rámci celorepublikového konání festivalu Zažít město jinak. Během kulturního programu složeného z besed, výstav, hudebních produkcí či workshopů se setkávají místní obyvatelé podchodů, organizace, které lidem bez domova pomáhají, a většinová společnost. V roce 2017 byl během sousedské slavnosti uveden do provozu orientační systém napříč podchody za účasti starosty Prahy 7 Jana Čižinského, radní pro kulturu Hany Třeštíkové a velkého zájmu veřejnosti.

Veřejné šatní skříně

 V roce 2017 Architekti bez hranic (ABH) provozovali čtyři šatní skříně v hlavním městě. Skříně se nacházely na Pankráci u Café na půl cesty (v sousedství Veřejné lednice). Dále dvě skříně byly na Žižkově: jedna na fasádě Kliniky v ulici Jeseniova a druhá o pár kroků dále v ulici Zelenky-Hajského. Skříň, která bývala v loňském roce umístěna u Modřanského biografu, se dočasně přemístila do Kobylis.

Závěrem roku 2017 fungují dvě skříně. Na Žižkově v ulici Zelenky-Hajského, kde je duchem projektu aktivní a šikovný správce Marek. Tento Správce mimo péči o skříň organizuje dobročinné hrabárny pro sousedy, provozuje komunitní zahrádku na balkoně, dílnu a další aktivity, které probouzí komunitní život v místě. Markovi moc fandíme. Dobře funguje také Skříň na Pankráci, je stále plná a prázdná.

Zároveň se zvyšuje povědomí veřejnosti o tomto projektu, ozývají se jednak média, a také lidé, kteří by skříň rádi provozovali, či do ní přispívali.

Sprchomat

Jste turista nebo cyklista? A víte, kde se ve městě můžete osprchovat? Moc možností není. A jak mají tuto situaci řešit lidé bez domova? Většinové společnosti sice nejvíce na lidech bez domova vadí zápach, ale jak mají tito lidé osobní hygienu řešit, když je v Praze jedna sprcha na zhruba dvě stě lidí bez přístřeší? Připravili jsme projekt pro pana Vojtěcha Sedláčka z iniciativy Nejdřív střecha. Manuál přestavby veřejných záchodků na veřejnou sprchu tak, aby byl záměr jednoduchý, univerzální a odolný. Projekt obsahuje kromě prostorového a materiálového řešení také manuál obsluhy a odhad nákladů.

Městomil

Cílem záměru je revitalizace části veřejného prostoru v předprostoru stanice pražské metra Vltavská. Současně se projekt snaží o propojení většinové společnosti a lidí bez domova, či chcete-li odstranění bariér mezi těmito skupinami obyvatel.

Projekt má dvě roviny. Hmotnou, v níž architektonicko-uměleckými zásahy zlepšuje bezprostřední okolí stanice metra/tramvají Vltavská. Dojde k úpravě parteru a k instalaci uměleckého objektu s možností nárazového multifunkčního využití. Druhá rovina je informační a sociální, kdy projekt bojuje s předsudky a negativním obrazem bezdomovectví (například připravovaným kulturním programem, který se v místě zásahu bude pořádat).

Kromě Architektů bez hranic se na projektu podílí iniciativa Auto*mat, úzkým spolupracovníky je magazín Nový Prostor a další neziskové organizace, které se věnují práci s lidmi bez domova. V dosavadní fázi rozpracovanosti je hotova hmotová studie objektu. Proběhly konzultace na radnici Městské části Praha 7.

Poslední profily