Laureáti CJCH 2021: Jakub Jansa

Jakub Jansa
Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 Jakub Jansa, zdroj: web ČT art

Jakub Jansa pracuje s filmem, instalací a organizováním performativních eventů. Buduje komplexní prostředí a situace, které přesvědčivě propojují realitu s fikcí. Jeho rané projekty věnované tématům společenské manipulace a seberozvoje (Spiritual Fitness, 2016) vyústily v posledních letech do výstavního seriálu nazvaného Club of Opportunities (od 2017). Jednotlivé epizody seriálu postupně odkrývají anatomii mytologie a vyprávění. Prostřednictvím smíšených žánrů – od dramatu po absurdní komedii – tematizují archetypální sociální témata, otázky autority a hierarchických vztahů. Vysoké formy se zde proměňují na nízké a naopak. Právě někde během této transformace vytváří Club of Opportunities ony nové příležitosti. Jansa vystavuje pravidelně v Česku i v zahraničí. Od roku 2020 vede společně s Julií Bénou Ateliér performance na FaVU VUT v Brně.

CLUB OF OPPORTUNITIES – Episode 1: Bowling Bar

Každá z šesti dosud realizovaných epizod seriálu (tj. výstav) přináší nové postavy a dějové zvraty. Každá výstava vytváří situace, které se pohybují na pomezí reality a fikce, přičemž příběh se postupně odhaluje prostřednictvím videa, nejrůznějších objektů a probíhající živé akce.

V první epizodě se filozof Kamil Nábělek chopil podceňované zeleniny. Jeho přednáška o ontologii celeru uvedla tuto zeleninu do středu nově vznikajícího vyprávění…

CLUB OF OPPORTUNITIES – Episode 2: April showers bring May flowers

Postava vědmy již nevidí budoucnost a cítí se úzkostně. Snaží se proto najít způsob, jak se aktivněji podílet na utváření okolního světa i sebe sama. Jsme svědky toho, jak se dotýká každého jednotlivého kořene celeru a tetuje na něj pozitivní předpověď.

CLUB OF OPPORTUNITIES – Episode 3: My name is Red Herring

Red Herring, kříženec člověka a celeru, se představuje. Vzpírá se svému původu a revoltuje tak proti vědmě. Z bezpečí mýtu vstupuje do politického ringu a zápasí v něm jako individuum, z nějž se postupně stává influencer temné strany.

CLUB OF OPPORTUNITIES – Episode 5: Keeping in Line

Red Herring, kříženec člověka a celeru, pracuje v Avokádo baru. Chce se stát součástí vyšší třídy. Musí proto podstoupit zraňující duel se svým vnitřním já, neboť o sobě pochybuje a prožívá krizi identity. V kontextu zeleninové hierarchie se celer totiž nachází na velmi nízké pozici. V supermarketech jej najdeme umístěný většinou ve spodních regálech, zatímco avokádo bývá zákazníkům vždy na očích.

Poslední profily