Laureáti CJCH 2021: Robert Gabris

Robert Gabris
Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 Robert Gabris, zdroj: web ČT art

Robert Gabris (* 1986) vystudoval scénografii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a v magisterském studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Pracuje v médiu kresby, která mnohdy přesahuje do instalace a performance. V jeho převážně autobiografické práci se často objevuje téma politiky identit. Zajímá se o vyloučené skupiny nebo queer tělesnost v konfrontaci s normami a hranicemi většinové společnosti. Experimentální kresba je pro něj formou rezistence vůči rasismu a různým podobám (sociálního) vyloučení.

Porota jeho nominaci odůvodnila takto: „Robert Gabris se ve své tvorbě s citlivostí i angažovaným postojem zajímá o vyloučené skupiny nebo queer tělesnost v konfrontaci s normami a hranicemi většinové společnosti. Skrze tradiční média, jako je kresba, a její přesahy do performance nebo instalace tematizuje komplexitu vlastních identit – sexuální, geografické i národní.“

Autopsy: Sketches of dead people, 2016, Anatomický institut Vídeň

Série skic ilustrujících dialogy částí mrtvol v Anatomickém institutu ve Vídni. Při kreslení těchto hlav jsem přemýšlel o smrti. A měl jsem dobrý pocit, že smrt není tak konečná, jak jsem se dosud obával.

Autor textu: Robert Gabris

Insectopia, 2020, Vídeň / Florencie

Performance a instalace tisků na hedvábí. V rámci performance ztělesňuji život hmyzu, nehybného a paralyzovaného lany a bambusovými větvemi. A zároveň jsem se stal součástí antropologického výzkumu, vědeckého sbírání, homogenizace a poté vystavení v muzejní expozici.

Autor textu: Robert Gabris

My COUNTRY, MY BLOOD, 2020, Vídeň

Kompozice této výstavy je universem mého vnímání Slovenska, mé rodné země. Obsahem mých kreseb je především metaforická, emocionální krajina, ve které vzpomínky na moji minulost odrážejí pitvu mého života. Soubor kreseb má dvě hlavní části, jimiž je divák veden – moje tělo v krajině a krajina v mém těle. Název výstavy popisuje zásadní dilema mnoha příslušníků menšin na Slovensku. Základní otázkou je, komu tato země patří a kdo může být její rovnocennou součástí. Tímto titulem chci získat něco, co mi nikdy nepatřilo. Tato země, její normy a struktury jsou stále patriotizované a žádné jiné nejsou povoleny.

Autor textu: Robert Gabris

YOU WILL NEVER BELONG INTO MY SPACE!, 2021, Vídeň

Replika domu mého otce. „Podívej se a zkus pochopit, že tento prostor prostě neexistuje, protože nebyl postaven. Ve skutečnosti se tento prostor objevuje právě teď, ve tvém mozku. Ty jsi architekt, ty jsi vytvořil tento prostor. Jsi to jen ty!“
Model byl postaven v měřítku 1:20, vyfotografován a kopie vytištěna v životní velikosti. Všechno, co je na něm, nemá nic společného s realitou.

Autor textu: Robert Gabris

Poslední profily