Jan Němec, Petr Vizina a devatero lidí, s nimiž hovořili o duchovním rozměru života

ilustrační foto
Záběr z videoklipu k písni Slová, který skupina Longital natočila v roce 2019 k vydání alba Mauna. O tomto albu o jeho tématu, totiž tichu, v knize Znamení neznámého hovoří hudebnice Shina (ta je na snímku uprostřed), ilustrační foto: Slnko Records – Daniel Dvořák

„Spirituální zkušenost není jen komplex psychických procesů, v tomto jsem s Janem od Kříže zajedno. Je tu něco víc, skutečnost se mi dává poznat jiným způsobem, který nelze odvodit z mé psychiky. Všechno nejsem já,“ říká v závěrečném rozhovoru knihy Znamení neznámého karmelitánská řádová sestra Denisa Červenková o spiritualitě, která stojí v podtitulu této publikace. Jde v této publikaci o jeden z pokusů formulovat duchovní rozměr lidské existence, což není zrovna lehký úkol, jak na to explicitně poukazují někteří z tázaných a jak je rovněž patrné z odpovědí, kdy duchovní zkušenost je v nich opisována, slova víceméně obkružují ono těžko uchopitelné jádro spirituality.

Jan Němec a Petr Vizina Autoři rozhovorů Jan Němec a Petr Vizina, foto: archiv nakladatelství Host

Jan Němec (* 1981), spisovatel a od letošního ledna šéfredaktor literárního časopisu Host, v němž byl v minulých letech editorem, a publicista Petr Vizina (* 1967) si pro hovory o spiritualitě zvolili devět lidí, kteří se rokem narození nacházejí – až na jednu výjimku – na tomtéž poli jako oni sami, tedy ve středním věku. Z devíti oslovených jsou čtyři ženy a povolání tázaných stojí za to uvést v tom pořadí, v jakém v knize za sebou následují: muzikantka, kněz, malíř, překladatelka, básník, ekolog, filozofka, opat zenového kláštera, řádová sestra. Výběr autoři neberou za reprezentativní, nýbrž kurátorský, což je k užitku mít na paměti, neboť sotva si lze představit, že by o spiritualitě nebyl s to uvažovat někdo, kdo reprezentuje přírodní nebo technické vědy, tedy oblasti, které v devítičlenné sestavě zpovídaných nikdo nezastupuje (a možná, že právě pojetí a zkušenosti těchto lidí by byly méně předpokládatelné než odpovědi „profesionálů“ ducha).

Němec s Vizinou tedy připravili tematickou knihu rozhovorů, které jsou v tolik preferovaném žánru interview v menšině; převažují totiž knižní rozhovory s jedním člověkem, a když vyjde rozhovorový svazek s více lidmi, běží o dříve publikovaná časopisecká interview anebo o rozhovory zacílené profesně (například s terapeuty či psychology). Nadto se Němcovi s Vizinou tematicky povedlo takříkajíc strefit do díry na trhu. Nevybavuji si žádnou obdobnou rozhovorovou publikaci, která by tady v mnoha minulých letech o spiritualitě vznikla: Publikaci v nejlepším slova smyslu populární, informovanou, „mezináboženskou“, přemýšlivou, ale přitom pozoruhodně konkrétní, „jištěnou“ osobními zkušenostmi tázaných, kteří se tu s nimi svěřují; a konečně také publikaci Martinem T. Pecinou originálně graficky upravenou – s kulatým průrazem v pevné vazbě, který evokuje pokus dostat se k jádru věci.

Tazatelé si pro dialogy vesměs vybrali osobnosti nějakým způsobem uvyklé komunikovat ve veřejném prostoru: slovenskou hudebnici Shinu; kněze, někdejšího ředitele kolínského kláštera a dnes ředitele České sekce Vatikánského rozhlasu Petra Vacíka; terapeuta, angažovaného básníka a šéfredaktora literárního obtýdeníku Tvar Adama Borziče; kunsthistorika a ekologa Jiřího Zemánka; mediálně dosti vytěžovanou filozofku a proděkanku DAMU Alici Koubovou, opata zenového kláštera Jiřího Hazlbauera (viz pořad o něm v ČT); karmelitánskou řádovou sestru Denisu Červenkovou, jež píše knihy, komentáře pro server Svatého stolce Vatican New a v archivu Českého rozhlasu můžete najít záznamy pořadů, v nichž přijala účast. Mediálně méně činní jsou pouze výtvarník Jan Pražan a překladatelka Markéta Crowe, která se Němcovi a Vizinovi svěřila se svým příběhem, jenž je mimořádný svou tragikou a silou: S manželem, jemuž byla objevena rakovina slinivky v už neoperabilním stadiu, čekala pátého potomka. On spěl ke smrti, ona k porodu – nakonec ty události následovaly den po sobě… Jestli něco všech devět tázaných spojuje, tak je to neortodoxnost, otevřenost, tolerance spojená s jistou postojovou, osobnostní pevností, což je kombinace, kterou tato doba potřebuje možná vůbec nejvíc.

Petr Vacík spolu s herečkou Pavlou Beretovou Petr Vacík spolu s herečkou Pavlou Beretovou v talk show OMG, kterou uvádí Stream.cz, zdroj: Stream.cz

Otázky formulují Němec s Vizinou nebanálně, snaží se je formulovat věcně a hutně, jsou to dotazy zvídavé, nepředvádějí se v nich – jako kdyby vzájemně krotili svá ega, která někdy čile projevují v interview, jež vedou každý zvlášť na jiných platformách. Tady otázky formulují jako jeden, protože, jak píše Jan Němec v předmluvě, „všechny rozhovory jsme v této knize s Petrem uskutečnili společně“ a uvědomili si, „že osoby tazatelů je zbytečné rozlišovat“. K tomu jeden mírně pochybovačný detail: V časopise Host č. 2/2021 je otištěn a na internetu je dostupný rozhovor, který s filozofkou Alicí Koubovou vedl Němec sám – nebo tak to alespoň u interview stojí. V „hostovském“ interview se nacházejí i partie, jež jsou slovo od slova totožné s dialogem v knize, jindy pak jeho variací. To jen tak na okraj…

Svazkem Znamení neznámého prochází několik motivů: Co obnáší duchovní práce? Jak přistupovat k meditaci a co všechno může meditací být? Dá se určit moment osvícení, které člověku změní život? Jak rozumět a praktikovat kontemplaci? Čtenář tu nalezne řadu jmen a knižních tipů k případné další inspiraci a četbě. Postojovým a životním principem, který v dialozích zaznívá nejčastěji, je existence pokud možno bez ornamentů. Nakonec v nás totiž zůstávají právě a především „holé“ momenty, jimž jsme byli vystaveni. Nejsem si jist, zda název Znamení neznámého je úplně nejtrefnějším titulem pro tento rozhovorový nonet, ale každopádně je to kniha pozoruhodná.

Obálka knihy Obálka knihy a grafická úprava je dílem Martina T. Peciny, repro: Host

Jan Němec, Petr Vizina: Znamení neznámého. Rozhovory o spiritualitě

Host, Brno 2021, 256 stran, doporučená cena 369 korun.

Související