Kterak Karel Roden potkal indiána a pokusil se z toho vyjít se ctí

Indián
Humor? Vica Kerekes, Martin Myšička a Karel Roden ve snímku Indián, foto: Bioscop – Martin Schubert

Vyskytují se doložitelné případy, kdy lidé ve svém nitru „slyší hlasy“, které je nabádají, aby něco vykonali či naopak něčemu zabránili. K nejslavnějším náleží případ Jany z Arku, jež se v 15. století postavila do čela francouzských vojsk a přispěla k ukončení anglické nadvlády. Častější jsou však případy, které končívají v černé kronice – neodbytné „hlasy“ přimějí dotyčného nešťastníka, aby spáchal nějaký zločin. Hlasy mohou pocházet téměř odkudkoli: Mohou být vnímány jako slovo boží i ďábelské, mohou promlouvat mimozemšťané či kdokoli jiný. Společným rysem je neodbytnost a přikazovací tón.

V novince Indián je to právě zesnulý indiánský náčelník, jehož duše, uvolněná při slavnostním spálení těla na říčním toku, se usadí v českém podnikateli (Karel Roden), jehož letadlo, jímž se vrací z Ameriky, zrovna přelétalo nad dotyčným obřadem. Naštvaný a jakoby sám se sebou ustavičně se hádající protagonista občas spatří svého mentora (k čemuž se propůjčil proslulý polský herec Daniel Olbrychski) aspoň v zrcadle, což ještě lze považovat za velice střídmé: Třeba slovutný vědec v americkém filmu Čistá duše (2001) své přeludy dlouho potkával jako reálné osoby, aniž byl schopen rozpoznat, že jde o přeludy. V Indiánovi se však příběh z nějaké psychiatrické diagnózy přesouvá do polohy spíše lehce úsměvné sci-fi. Ostatně motiv případné psychiatrické pomoci zde získává rozměr potměšilého zneužití.

Indián
Trailer k filmu, zdroj: YouTube

Indián se vyznačuje výrazným ekologickým akcentem (chraňme přírodu a navraťme se k ní!) i zpochybněním přínosu stavebních společností, které na „zelené louce“ hodlají vybudovat rovnou celé město. Rodenův Ondřej patří mezi lidi, pro něž je smyslem života hromadění bohatství a podnikatelská expanze. Teprve indiánský náčelník Bílý jelen mu otevře oči. Přiměje jej přehodnotit dosavadní priority – vede jej, aby zachránil své manželství, aby na Slovensku obnovil zpřetrhané příbuzenské vazby, aby prosazoval výstavbu šetrnou k přírodě. A řadoví zaměstnanci sympatizující s novým šéfovým nastavením mu pomohou zvítězit nad intrikami a chamtivostí jeho nejbližších spolupracovníků (Vica Kerekes, Martin Myšička).

Indián Z natáčení filmu Indián – Karel Roden a Jiří Dvořák, foto: Bioscop – Martin Schubert

Autoři – na scénáři se kromě režiséra Tomáše Svobody podílel rovněž producent Patrizio Gente – spatřují návrat k přírodě zejména v užším duchovním propojení s ní, odtud prýští obliba v objímání stromů, Ondřejova dcera se dokonce nechává připoutat k mohutnému věkovitému stromu, který měl být pokácen. „Na plac“ také nastupuje přebírání indiánských zvyklostí (třeba zutí bot i ponožek) a obřadů, jak se ukáže při pohřbu Ondřejovy slovenské maminky. Ve výstavbě scénáře se přitom ukazuje, jak česko-slovenská koprodukce vedla k nutnosti začlenit i slovenské reálie, přičemž výsledek v mnohém připomíná proslulou Čapkovu pohádka o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort – do Indiána prostě pronikly početné naschvály.

Posuďte sami: Ukáže se, že ona sličná slovenská dívka, kterou v úvodu filmu spatříme, jak se před půlstoletím zamilovala do pohledného indiánského mladíka (a vzápětí se plynně naučila jeho jazyk), byla právě Ondřejovou maminkou. Jako kdyby si jej duše náčelníka – aniž cokoli tušila, přirozeně – záměrně vybrala. Sotva pak překvapí, že Indián rozmlouvá s Ondřejem bezvadnou češtinou a podmanivou argumentací mu napomůže zachránit zdánlivě již ztracené hodnoty. A téměř kriminální zápletka, překvapivě rozuzlená v samotném závěru, vyhlíží, jako kdyby sem vlétla z nějakého nabádavého seriálu…

Indián Z natáčení filmu Indián – Karel Roden v rozmluvě s polským hercem Danielem Olbrychskim, foto: Bioscop

Nelze tvrdit, že by základní syžetové rozvržení postrádalo nápaditost, avšak nakládání s ním vykazuje vysokou poplatnost žánrovým klišé. Přehledně se vinoucí uchopení příběhu odpovídá očekáváním televizní produkce (za českou stranu TV Prima). Do popředí vystupuje všudypřítomná idylizující umělohmotnost. Postihuje celé vyprávění: počínaje jednorozměrně, figurkářsky načrtnutými postavami a konče barevně unylými a kompozičně pohlednicovými obrazy nasnímanými kameramanem Davidem Ployharem (viz třeba slovenské vesnické scenérie překypující skanzenovitým charakterem – ostatně „slovenská rovina“ snímku vznikala v Česku). Vymyká se z toho nanejvýš Karel Roden, zbavený vnější směšnosti či proklamativně vyostřených zvyklostí; herec postihl tragikomické vymezení svého hrdiny, jehož niterný přerod ztělesnil i v několika působivých situačních gazích i v proměnlivém hlasovém nasazení.

Předpokládám, že Indián získá o něco příznivější ohlasy i diváckou přízeň nežli předchozí Svobodovy snímky, romantické komedie Manžel na hodinu, Jak se zbavit nevěsty, Dvě nevěsty a jedna svatba. A pro pořádek: Tento Tomáš Svoboda (* 1972) není totožný s tím Tomášem Svobodou (1935–1981), jenž je podepsán pod poetickými filmovými nonsensy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem a Blázni, vodníci a podvodníci, občas i dnes vysílanými na televizních okruzích.

Indián Plakát k filmu Indián, foto: Bioscop

Indián (Česko/Slovensko/Polsko, 2022, stopáž 94 minuty)

Režie: Tomáš Svoboda, scénář: Tomáš Svoboda, Patrizio Gente, kamera: David Ployhar, hudba: Jiří Hájek, střih: Adam Dvořák. Hrají: Karel Roden, Vica Kerekes, Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Štěpánka Fingerhutová, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Matonoha, Martin Pechlát, Eva Leimbergerová, Tomáš Měcháček, Daniel Olbrychski (mluví Zdeněk Maryška) a další.

Premiéra: 22. září 2022.

Související