Jan Jaroš

Jan Jaroš
Jan Jaroš, foto: Michaela Buchtová, ČT

Narodil se roku 1958 v Písku, vyrůstal v Putimi. Absolvoval Filozofickou fakultu UK, obor divadelní a filmová věda. Zaměstnán byl v Československém filmovém ústavu, v Týdeníku Televize, nyní pracuje jako knihovník v České televizi. Je členem identifikační komise Národního filmového archivu a odborným konzultantem České televize, přispívá do Týdeníku Rozhlas. Dlouhodobě zkoumá českou i zahraniční filmovou tvorbu v totalitních podmínkách (sborníky Film a dějiny). Sepsal řadu studií věnovaných českým i zahraničním filmařům, některé rozpracoval do monografických publikací či pro vzdělávací cykly Českého rozhlasu.