Artchiv: Maršál Koněv jako pěšák v boji o výklad českých dějin

silueta sochy maršála Koněva za modrou plachtou
Zakrývání a odkrývání maršála Koněva, foto: ČTK – Libor Sojka

Je květen roku 1945, v ulicích Prahy probíhají tuhé boje mezi jednotkami Wehrmachtu, Waffen-SS a českými ozbrojenci. Stalin si uvědomuje důležitost hlavního města Československa pro následný poválečný vývoj. Stahuje armádu generála Koněva od Berlína a posílá ji k osvobození české metropole. Dne 9. května vjíždí do Prahy Rudá armáda v čele s maršálem Koněvem. Ze sovětského generála se rázem stává národní hrdina.

sedící vojevůdci Sovětské armády v uniformách, v pozadí portrét Beneše a Stalina
Podívejte se na pořad 9. květen 1945 – Jak jsme je vítali. Na záběrech je také maršál Koněv přebírající čestné občanství Prahy, foto: ČTK

Již v roce 1945 Praha udělila Koněvovi čestné občanství. O rok později mu odhalila pamětní desku na Staroměstské radnici. Rovněž roku 1946 po něm byla přejmenována jedna z pražských ulic, nacházející se na Žižkově. Není bez zajímavosti, že navzdory intenzivní snaze porevolučních činitelů v čele s primátorem Jaroslavem Kořánem zbavit se předlistopadových časů i přejmenováním komunisticky nazvaných pražských ulic, náměstí a nábřeží, ulice Koněvova na Žižkově nadále existuje.

U příležitosti blížícího se třicátého výročí konce druhé světové války vyhlásila v roce 1974 Rada Národního výboru hlavního města Prahy soutěž na zhotovení monumentální sochy Ivana Stěpanoviče Koněva. Do soutěže se přihlásili jen dva sochaři. To donutilo radu o rok později vypsat nové kolo. Tentokrát již bylo jmenovitě osloveno sedm umělců. Vítězný návrh nové sochy vyhrál tandem Zdeněk Krybus a Josef Saal – a to až téměř o tři roky od původního data vypsání soutěže. Socha měla být umístěna na náměstí Interbrigády v Praze-Bubenči a jako nejpozdější termín dokončení byl zvolen duben 1980. Kolem realizace zakázky se objevila řada problémů. Zdeněk Krybus žádal o prodloužení termínu kvůli nemožnosti sehnání vhodného ateliéru a náročnosti projektu. Josef Saal byl nespokojený s upraveným návrhem soklu budoucího pomníku. Neshody jak s porotou, tak i mezi oběma sochaři vedly až k ukončení vzájemné spolupráce. Josef Saal tedy z projektu odstoupil a Zdeněk Krybus byl nucen hledat nového spolupracovníka. Stal se jím architekt Vratislav Růžička, který finalizoval návrh pomníku.

Sochař pracuje na pomníku maršála Koněva
Jak vznikal pomník maršála Koněva? Podívejte se na archivní reportáž Československé televize, zdroj: archiv České televize

Konečnou podobu sochy maršála Koněva odlili a sestavili pracovníci Závodu umělecké kovovýroby v Praze Hostivaři. Slavnostní odhalení proběhlo 9. května roku 1980 u příležitosti 35. výročí konce „Velké vlastenecké války“. Součástí pomníku měla být bronzová informační deska, ta byla dodána s měsíčním zpožděním. Slavnostního odhalení se zúčastnily tehdejší komunistické špičky v čele s předsedou Federální vlády Lubomírem Štrougalem. Mezi jinými se aktu zúčastnil kandidát předsednictva ÚV KSČ Miloš Jakeš a sovětský velvyslanec Alexander Botvin. Slavnostní projev přednesl Antonín Kapek.

U příležitosti padesátého výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy byla socha doplněna o novou desku s vysvětlujícím textem o osobě maršála Koněva. Autorsky se na ní podílel Vojenský historický ústav, paradoxně stejná instituce, která stála i za textem na původní bronzové desce. Nový text zní: „Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.‎“  

slavnostní odhalení pomníku, na jedné straně salutující pionýři, na druhé straně pohlaváři
Reportáž ze slavnostního odhalení pomníku I. S. Koněva z 9. května 1980, foto: ČTK – Karel Vlček

Jablkem sváru se stala právě úloha Koněva v různých historických událostech. Pomiňme fakt, že tabulka neposkytuje – a ani nemůže poskytovat – analýzu složitých historických problémů, jakými je účast maršála Koněva na jednotlivých událostech. Diskutabilní je především jeho vina v rámci srpnové okupace, která se objevuje jako jeden z argumentů pro odstranění celé sochy.

Nejzajímavější na sporu kolem Koněvovy sochy je vzájemné osočování obou stran ze snahy přepisovat dějiny. Pro jedny je toho důkazem snaha poukázat na maršálovy chyby a sochu odstranit. Pro druhé je samotná existence pomníku pokračováním komunistického výkladu dějin spojeného především s tezí o osvobození Československa Rudou armádou a ignorující podíl západních spojenců. Tento argument se zdá však trochu lichý, stejně tak bychom mohli oponovat právě upozaďováním úlohy Rudé armády v rámci osvobození. Naopak snaha vysvětlit rozporuplnost osobnosti Maršála Koněva je nutností a jakousi obezřetností ve vztahu k samotnému pomníku.

Kauza Koněv je důkazem neexistence jedné národní paměti. Je to místo, kde se střetávají různé výkladové vzorce, potlačují jiné paměti a vztah k naší minulosti. Avšak je třeba si uvědomit, že v rámci minulosti nerozlišujeme věci na černé a bílé, historie je nesmírně rozmanitá a někdy i stále velmi živá. Silná symbolika místa je naopak výhodou v rámci vyrovnávání se s naší minulostí. Zběsilé snahy ničit a odstraňovat symboly minulých let, které nekorespondují se současným pohledem na věc, jsou tak spíše pokusy o uzurpování si nového dějinného výkladu, namísto možnosti poučení se. Tragická německá historie v podobě zvěrstev nacistické zlovůle nabízí ideální příklad, jakým způsobem bychom se my měli chovat k artefaktům a místům paměti, které nám nejsou zrovna příjemné. Po třiceti letech od sametové revoluce je načase, abychom se konečně vyrovnali s naší komunistickou minulostí a nesnažili se ji vymazat z naší paměti.

Vyhrocená diskuse taktéž značí a odráží napjatější atmosféru v rámci geopolitických vztahů. Zhoršující se vztah mezi Českou republikou a Ruskem se ukazuje nejen v ekonomických ukazatelích, ale v důsledku právě i na příkladu něčeho možná pro někoho tak banálního, jakou je pomník maršála Koněva. Nastalá situace je ideálním nástrojem, jakým ilustrovat mnohem hlubší krizi, a to nejen politickou, ale také sociální. A tak otázkou zůstává, zda se v jádru jedná opravdu o samotný pomník, anebo je právě pomník jen otloukánkem v rámci mnohem většího problému.

Související